Enkelt & Greit - ett koncept för helheten

Spara tid och pengar med ett hållbart och säkert genomförande. Med vårt helhetskoncept Enkelt & Greit skräddarsys projekt helt efter din organisations förutsättningar och projektets möjligheter – från arbetsmetod till överlämnande och servicetjänster även efter leverans. Samma sak i texten längre ned: professionellt stöd även efter leverans.

Affärsmodeller

Att välja rätt affärsmodell är avgörande för att främja de drivkrafter och den dynamik som gör projektet till en framgång. Affärsmodellerna som Veidekke använder är Entreprenörsmodellen och Eiermodellen.

Entreprenörsmodellen

Denna affärsmodell bygger på en fastställd uppdelning av ansvar, risker och möjligheter som ytterst regleras i ramverket ABT/AB. Modellen kan inom ramverket innehålla varierande samarbetsupplägg i tidiga skeden.

Eiermodellen

Eiermodellen handlar om delägarskap. Båda parter är med från start i ett joint venture, ofta i form av ett samägt bolag bildat för ändamålet. Med eller utan bolagskonstruktion är idén med Eiermodellen att de gemensamma intressena är styrande genom hela projektet. Denna arbetsform passar utvalda projekt där Veidekke går in som minoritetsägare.

Vilken affärsmodell man än väljer är fördelarna med att ha Veidekke som partner alltid desamma:

  • anpassning till parternas förutsättningar
  • optimering av projektet avseende tid, pengar och kvalitet
  • tydlighet och förutsägbarhet

Integrerad projektutveckling

Med den integrerade projektutvecklingen utmanar vi gamla uppfattningar om hur man bör göra. Vi tar ett helhetsgrepp från start och utvecklar projektet inifrån och ut. Det gäller alltså att tänka rätt från början för att kunna optimera hela kedjan. Därför är det viktigt att vi kommer in tidigt i projektet och lär känna kundens planer och visioner.

En central del i vårt arbete är att vi trycker ihop beslutskedjan vilket i sin tur sparar tid då besluten går in i varandra, de blir alltså integrerade. Vår projektutvecklingsmodell är ett plattformsbaserat, kundorienterat och agilt arbetssätt som ger både ramar och flexibilitet.

Fördelar med integrerad projektutveckling

  • effektivare beslutsfattande
  • kontroll på detaljnivå redan i tidigt skede
  • kostnadsprecision, låga projekteringskostnader och högre kvalitet
  • kortare ledtider och förkortad tid till byggstart
  • frihet att välja engagemangsnivå och arkitektoniskt uttryck

Se en kort film om Integrerad projektutveckling

Involveringsentreprenad

På Veidekke erbjuder vi involveringsentreprenader – ett strukturerat, drivande och transparent arbetssätt där nyckelaktörernas kunskaper, förutsättningar och drivkrafter tas tillvara för projektets bästa. I våra involveringsentreprenader kan du som kund därför bestämma på vilken nivå ditt engagemang, dvs. din involvering, ska ligga. Du kan välja mellan tre olika nivåer – från vår första där vi arbetar fullt ut enligt principerna för partnering, till vår tredje där vi på Veidekke tar hela ansvaret, samt medelvägen däremellan.

Leverans & Service

Veidekke Leverans & Service arbetar för att göra övergången mellan byggproduktion och garantifas så lätt som möjligt, samt erbjuder servicetjänster, vägledning och professionell professionellt stöd även efter leverans.

Se en kort film om Veidekke Service och Leverens