Vi bygger med hjärta

Veidekke är det stora, lilla företaget. Med musklerna men som alltid låter hjärtat visa vägen. Här är framtiden jämställd. Hållbarhet är inget modeord, det är handling. Hos oss är det viktigaste att alla får vara som hen vill, för det är då människor växer och bygger bra samhällen tillsammans.

Allt vi gör, gör vi med hjärta

Resultat skapas av människor. Ibland misslyckas människor. Även hos oss. Men om vi erbjuder en miljö där motgångar ses som lärdomar kommer människor att växa och företaget efter hand leverera allt bättre resultat. Inom Veidekke bygger företagskulturen på tydliga värderingar, på delägarskap men framför allt, ett involverande arbetssätt där allas kunskap tas tillvara.

Gøy på jobbet

Gøy? Just det! Det låter lika roligt som det betyder, d.v.s kul eller roligt. Men på jobbet? Där ska man väl prestera? Sen 1995 är det inte bara tillåtet att ha gøy på jobbet inom Veidekke. Det är en del av våra värderingar. En del av vår kultur. Glada medarbetare visar större omsorg och omtanke om sina kollegor och tar bättre beslut.

Medarbetare äger

Medarbetare är det viktigaste vi har och vi jobbar hårt för att skapa en så trivsam och engagerande arbetsplats som möjligt. En gång om året får till exempel alla anställda möjlighet att köpa aktier i Veidekke till rabatterat pris. Vår tro är att delägarskap gör det ännu roligare att jobba. Idag är vi som arbetar i Veidekke den näst största ägaren.

Olika barn leka bäst

Vårt fokus på involvering bygger på grundprincipen att olika kompetenser och infallsvinklar ger ett bättre slutresultat. Därför är mångfald en tillgång. Vi driver tillsammans med Knowit ett omfattande genus- och mångfaldsarbete för att skapa en ännu mer inkluderande arbetsmiljö och kultur som tar till vara på människors olikheter.

Lika deg för lika kneg

Vi vill vara ett föredöme i en bransch där det råder sund konkurrens och schyssta villkor. Vi var till exempel först med att alltid använda underleverantörer i max två led så att även gästarbetare ska få samma säkerhet och villkor som alla andra.

Vill du prata med oss om detta?

Mats Nyström

VD, Veidekke Sverige , Solna

T: +46 70 537 12 60

mats.nystrom@veidekke.se