Veidekkes hantering av corona-pandemin

Veidekkes hantering av corona-pandemin

15.03.2020 - 22:34

Världen och Skandinavien befinner sig i en osäker och allvarlig situation. Så också Veidekke, och alla andra företag. Corona-pandemin sätter samhället på prov och för många företag kan det handla om framtiden.

Vi har sedan utbrottet startade i Kina och därefter fick fäste i Italien, följt situationen noga och kontinuerligt genomfört åtgärder i linje med de rekommendationer och riktlinjer som myndigheterna har angivit. Vi vet inte hur detta kommer att utvecklas, men vi vet att vi, och alla andra företag som kan, är beroende av att upprätthålla verksamheten i så stor utsträckning som möjligt. Naturligtvis med hälsa som första prioritet. Genom att hålla igång verksamheten hjälper vi också samhället.

Jimmy Bengtsson_0143_1.jpg
Jimmy Bengtsson, koncernchef

Många har sin försörjning genom Veidekke och vårt stora nätverk av leverantörer är helt beroende av att vi fortsätter vår produktion. Bygg- och anläggningsbranschen är en av de största branscherna i Skandinavien och det är avgörande för samhälleskonomin att vi inte stannar upp. På samma sätt är många beroende av de tjänster vi tillhandahåller - från bostäder till vägar - och vi gör vad vi kan för att hjälpa våra kunder att leverera det landet behöver för att fungera.

För Veidekke handlar det nu om två viktiga prioriteringar: Vi gör naturligtvis allt vi kan för att begränsa spridningen av coronaviruset och har vidtagit stora åtgärder vid alla våra anläggningar och kontor för att minska risken för kunder, anställda och leverantörer. För det andra handlar det om att prioritera fortsatt produktion i våra projekt och anläggningar för att hålla verksamheten och inte minst en av landets viktigaste branscher igång.

Myndigheterna i Sverige, Norge och Danmark vidtar nödvändiga och lämpliga åtgärder för att begränsa infektioner. Vi följer alla rekommendationer och riktlinjer, och prioriterar begränsning av smittorisken och hälsa hos våra anställda, leverantörer och kunders anställda.

Vi måste stå tillsammans för att lösa denna enorma utmaning, och en viktig del är att göra vad vi kan för att hålla igång landet.

 

Jimmy Bengtsson