Coronavirus

Coronavirus

Hantering av coronapandemin

Veidekke följer coronapandemins utveckling noga. Vi har ansvar för våra anställdas, samarbetspartners, leverantörers och kunders hälsa, för att följa myndigheters regler och restriktioner och för att upprätthålla så hög produktion som möjligt.

Vi har ett flertal beredskapsgrupper vars uppgift är att hantera olika informations- och riskbilder. Veidekke följer alla råd, restriktioner och rekommendationer från hälsovårdsmyndigheterna för att delta i kraftsamlingen för att begränsa smittan och samtidigt undvika att våra kolleger måste sättas i karantän för att de har arbetat för tätt inpå varandra.

Många är beroende av Veidekke för sin inkomst och vårt stora nätverk av leverantörer är beroende av att vi upprätthåller produktionen. Bygg- och anläggningsbranschen är en av de största fastlandsbranscherna i Skandinavien och det är avgörande för samhällsekonomin att vi inte stoppar arbetet. På samma sätt är många beroende av de tjänster som vi tillhandahåller – från bostadsköpare till transportsektorn – och vi gör vad vi kan för att våra kunder ska få de tjänster som landet behöver för att fungera.

Utbrottet har hittills haft begränsade effekter på utvecklingen inom bygg- och anläggningsprojekt och bostadsförsäljning. Veidekke har många fastanställda hantverkare och har inte märkt någon större effekt av inreseförbudet till landet. Samtidigt råder det en osäkerhet om hur detta kan påverka oss när restriktioner hävs eller skärps. Om vi skulle behöva stänga ned projekt eller om orderingången sjunker, kan det leda till att vi behöver permittera personal.

Har du frågor till Veidekkes beredskapsgrupp, kontakta oss på coronainfo@veidekke.se

Våra presskontakter

För nedladdning