Grundläggning

Grundläggning

Vi utför de flesta förekommande typer av grundläggning med egna maskiner och personal när det handlar om grundläggning för nyproduktion så väl som grundförstärkningar av gamla byggnader. Slagna betong- och stålpålar, borrade rör- och stålkärnepålar, komplett slagna och borrade sponter samt pålbryggor är några exempel på de arbeten som vi utför.

Kontaktpersoner