Produkter och tjänster

Vår industriverksamhet finns inom områdena asfaltproduktion, beläggning, ballast, återvinning, det vill säga jord-, bergmaterial och asfalt, samt transporter och entreprenadservice.

I östra Sverige erbjuder vi produkter och tjänster inom ballast och återvinning. Här finns även vårt dotterbolag Åkersberga Lastbilcentral med en verksamhet som i huvudsak består av transporter, maskinuthyrning och förädling av berg till olika materialsorter. Vi kan även genom Sydbeläggningar erbjuda tjänster inom asfaltområdet.

I Göteborgsregionen erbjuder vi genom en fast anläggning i Landvetter både täkt, schakthantering och asfalt. I Skåneregionen erbjuds tjänster inom asfaltområdet via våra anläggningar i Norra Rörum och Höör.

Vi har stor kunskap om våra produkter och känner väl till hur de ska användas, en kunskap som vi gärna delar med oss av till alla våra kunder. Vi kontrollerar regelbundet att våra produkter håller högsta kvalitet och arbetar aktivt med att sänka vår miljöpåverkan.

Entrepenadservice

Vi utför entreprenadservice i form av stöd vid projektetablering, mark-, VA- sanering- och schaktarbeten inkl. planering, provtagning, logistik och tillståndsansökan samt exploatering av mark för industri och bostadsändamål.

Grus, kross och ÅV-produkter

Vårt produktsortiment består av stenmjöl, bergkross, makadam, ÅV-produkter (en mix av krossad sten, betong och asfalt), vinterprodukter, jord och naturgrus. På våra anläggningar tar vi även emot berg, jord, asfalt, betong, stubb/ris och schaktmassor.

Asfalt och beläggning

Sydbeläggningar utför alla typer av beläggningsarbeten med fokus på Skåne- och Göteborgsregionen. Företagets avdelningar för justering och asfaltläggning spänner över hela registret – från riktigt stora pojekt till mindre uppdrag, för såväl stora aktörer som privatpersoner. Bedriver även försäljning av färdig asfaltsmassa till externa kunder.

Gillinge Asfalt bedriver tillverkning och försäljning av färdig asfaltsmassa till externa kunder utan egen utläggning. Asfaltverket är strategiskt placeras i Gillingekrossen i nordöstra Stockholm.

 

Se våra prislistor

Avfallsblankett

Här hittar du våra anläggningar

Vill du diskutera ett projekt?

Terje Jontell

VD, Veidekke Industri AB , Vallentuna

T: +46 761 36 75 11

terje.jontell@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Veidekke Industri AB

186 40 Vallentuna

Moränvägen 12

T: +46 8 635 61 00

info.industri@veidekke.se