Hållbarhet

Veidekke Industri ska med sina produkter och tjänster bidra till att våra kunders och samhällets miljöpåverkan minskas och därmed skapa förutsättningar för ett hållbart företagande. Detta gör vi till exempel genom klimatoptimerade produkter i form av ÅV-material, lågtemperaturasfalt, återvinning av schaktmassor, sanering av mark och optimerade transporter.

Veidekke arbetar aktivt och dagligen med social hållbarhet och vill alltid sträcka det lite längre. Vi har beslutat att använda Global Reporting Initiative (GRI) som ramverk för vår rapportering av ansvarsfullt företagande. Veidekke har använt GRI som grund för alla sociala ansvar rapporter sedan de första rapporterna 2005.

 

Läs mer om Veidekkes miljöarbete

Ta gärna kontakt med oss

Veidekke Industri AB

186 40 Vallentuna

Moränvägen 12

T: +46 8 544 104 00

info.industri@veidekke.se

Vill du diskutera ett projekt?

Terje Jontell

VD, Veidekke Industri AB , Vallentuna

T: +46 761 36 75 11

terje.jontell@veidekke.se