Jobb

Jobb

Välkommen till Veidekke!

Hos oss blir du en del av en utvecklande och dynamisk arbetsplats med möjlighet till att utforska, samla kunskap, påverka och utveckla din fulla potential.

På Veidekke är vi innovativa och framåtblickande, men samtidigt medvetna om värdet av tidigare upplevda erfarenheter. Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete i ett modernt Veidekke med ovanligt tydliga värderingar, ett unikt medarbetarengagemang, en smittande entusiasm och ett starkt fokus på kundens och medarbetarens behov.

På Veidekke arbetar vi kontinuerligt med utveckling inom strategiskt utvalda områden. I Veidekke utmärker vi oss genom att arbeta involverande. Vi har märkt att när vi jobbar involverande får vi roligare på jobbet, levererar en bättre produkt i tid och under budget, vi får säkrare arbetsplatser och våra kunder blir extremt nöjda.

Visar tjänster för i

Strategisk Inköpare/Projektinköpare

Till vår entreprenadverksamhet Region Anläggning Sydväst söker vi nu Inköpare med ambitionen att vidareutvecklas och vara delaktig i fortsatt uppbyggnad av vår regionala inköpsverksamhet. Vi växer på en marknad med många spännande projekt och behöver dig som vill vara en förebild för våra gemensamma värderingar och verka genom ett involverande arbetssätt.

Ansökningsfrist 05. maj 2019

Arbetsledare Hus/Industri/Anläggning

Till vårt växande arbetschefsområde i Värmland söker vi Arbetsledare inom områdena Hus, Industri och Anläggning som vill vara med och fortsätta bygga upp Veidekkes verksamhet i Värmland.

Ansökningsfrist 05. maj 2019

Platschef Hus/Industri/Anläggning

Till vårt växande arbetschefsområde i Värmland söker vi Platschefer inom områdena Hus, Industri och Anläggning som vill vara med och fortsätta bygga upp Veidekkes verksamhet i Värmland.

Ansökningsfrist 05. maj 2019

Projektchef Örebro

Till vår Region Anläggning Sydväst söker vi nu Projektchef som vill vara med och bygga en bättre framtid för människor. Vi möter en marknad med många spännande projekt och behöver dig som vill vara en förebild för våra gemensamma värderingar och verka genom ett involverande ledarskap.
Anläggning Sydväst är uppdelat i fyra olika arbetschefsområden och område Nord Väst med arbetsområde i Närke, Värmland, Bohuslän söker nu projektchef till vår lokala marknad i Örebro. Vi ser det som en fördel om du bor i området.

Ansökningsfrist 30. april 2019

Arbetsledare inom Mark och Anläggning

Veidekke söker nu fler fantastiska medarbetare. Kom och bygg framtiden med oss! Veidekke Region Anläggning Öst söker nu Arbetsledare med erfarenhet inom Mark- och Anläggningsarbeten. Vill du vara med och bygga framtiden med oss, utveckla ytterligare en dimension i Veidekkes affärsverksamhet och unika medarbetarengagemang välkomnar vi att du söker jobb hos oss.

Ansökningsfrist 30. april 2019

Pål- och borrmaskinist till Veidekke Grundläggning

Veidekkes Grundläggningsverksamhet söker pål- och borrmaskinister för att möta behovet från en expanderande marknad

Ansökningsfrist 30. april 2019

Projektchef till Bygg Syd

Du har huvudansvar för alla inköp i projektet och ansvarar för kundkontakter samt kontakt med underleverantörer. Gällande planering, produktionsstyrning och ekonomi i projektet har du understöd av Platschefen. Du har personalansvar för Platschefer, Arbetsledare samt traineer i dina projekt och säkerställer att utvecklingssamtal sker med underställd personal samt yrkesarbetare i projektet. I rollen som Projektchef rapporterar du till Arbetschefen och kommer även ha ett tätt samarbete med Entreprenadingenjör och Platschef.

Ansökningsfrist 31. maj 2019

Installationsansvarig till Bygg Syd

Tillsammans med övrig organisation och underentreprenörer planerar, leder och samordnar du arbetena samt bevakar att material och resurser finns på plats. Du ansvarar för att målstyra produktionen avseende tekniska installationer mot tidplan, budget och kvalitets-, miljö- & arbetsmiljökrav. Du en del av produktionsteamet som leds av Platschefen. Majoriteten av arbetet genomförs på plats i produktionen. Du ansvarar för provningar, driftsättning och injusteringar samt säkerställer dokumenteringen kring detta. Du har ett proaktivt arbetssätt och verkar för att upptäcka eventuella brister innan montage samt att arbetet utförs enligt korrekta och gällande handlingar.

Ansökningsfrist 31. maj 2019

Öppen ansökan

Hittar du inte ditt drömjobb under lediga tjänster? Skicka gärna in din ansökan till oss

Ansökningsfrist 19. juni 2019