Lärling

Att vara lärling innebär att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter.

Inom Veidekkes olika regioner anställs årligen lärlingar inom främst yrkeskategorierna träarbetare, betongarbetare, samt mark och anläggningsarbetare. Med lärling avses gymnasielärling, vuxenlärling eller lärling inom distansutbildning.

Att vara lärling innebär att du börjar din färdigutbildning till yrkesarbetare som anställd i företaget. Med en utbildningsbok som BYN (Byggnadsindustrins yrkesnämnd) i din region utfärdar dokumenteras den bestämda lärlingstiden och leder sedan fram till ett yrkesbevis.

Oavsett vilken utbildningsväg du går är ditt lärande i arbete avgörande för att utveckla rätt kunnande och kompetens. Du måste vara aktiv, och involverad i din egen utveckling så att du lär dig hela yrket.

Vill du arbeta som lärling och känner att Veidekke verkar vara ett spännande företag som erbjuder en företagskultur som du känner är intressant för dig?

Skicka då in en ansökan, du hittar rätt kontaktperson här.