Trainee

Ansökningsperioden är stängd och öppnar igen 2018-12-01. Välkommen då med din ansökan till Trainee 2019!

Dela på sociala medier

Som Trainee hos Veidekke erbjuds du möjlighet att under en tvåårsperiod prova tre olika områdesförflyttningar med specifika arbetsuppgifter inom vår verksamhet. Du kommer få praktiskt erfarenhet samtidigt som du får individuell utveckling samt erfarenhetsutbyte genom gemensamma traineeträffar.

Hos Veidekke får du:

  • Utveckla dig själv och din karriär genom utmanande arbete och systematisk kompetensutveckling
  • Vara med och skapa intressanta och kvalificerade projekt med hög samhällsnytta i ett involverande nära samarbete med andra
  • Bred och god kunskap om företaget och möjlighet att bygga nätverk och relationer i hela organisationen

I samråd med din närmsta chef förbereds en individuell handlingsplan. Handlingsplanen ligger till grund för din personliga utveckling under traineeperioden. En mentor kommer guida dig genom att vara en samtalspartner som kan ge råd, stöd samt dela personliga och professionella erfarenheter med dig under traineeperioden.  

Som trainee kommer du att följa ett förbestämt utbildningsprogram som vi kallar ”D2 första åren”.

Vi erbjuder även flera andra kurser som kan höja din kompetens och påskynda din karriär och dina framsteg. Under traineeperioden kommer fyra företagsgemensamma traineeträffar äga rum. Dessa träffar är ett tillfälle för utbildning, lärande och erfarenhetsutbyte.

Ansökning

Traineeprogrammet startar en gång per år under hösten. Vi söker dig som är nyutexaminerad från universitet och högskolor med relevant utbildning lämpad för Veidekkes verksamhet.  Du som varit del av Veidekke tidigare, genom sommarjobb, praktik etc., kan ha fördel i ansökningsprocessen.

Vill du prata med oss om detta?

Louise Åhlmans

HR-specialist , Göteborg

T: +46 70 270 42 78

louise.ahlmans@veidekke.se