Trainee

Ansökningsperioden är stängd och öppnar igen 2019-12-01. Välkommen då med din ansökan till Trainee 2020!

Är du redo att ta klivet in? Hos oss blir du inte stående vid tröskeln. Vi vill erbjuda dig chansen att bli en del av den dynamiska arbetsplatsen med möjlighet att utforska, samla kunskap, påverka och utveckla arbetsplatsens fulla potential. I vårt gemensamma arbete mot kvalitetssäkra projekt tror vi på innovation, hållbarhet och involvering. Vad tror du på?

Traineeprogrammet är till för att ge dig som ny i branschen förutsättningarna att slipa till dina egna hörn och få möjlighet att rusta dig inför kommande utmaningar i ett gemenskapsfrämjande sammanhang. Som Trainee på Veidekke erbjuds du möjlighet att under en tvåårsperiod prova tre olika områdesförflyttningar med specifika arbetsuppgifter inom vår verksamhet. Det innebär att du kommer att få praktisk erfarenhet samtidigt som du får individuell kompetensutveckling, samt erfarenhetsutbyte genom gemensamma traineeträffar.

Vad kan Veidekke erbjuda mig?

  • Personlig och karriärmässig utveckling genom utmanande arbete och systematisk kompetensutveckling
  • Medskapande av intressanta och kvalificerade projekt med hög samhällsnytta i ett involverande nära samarbete med andra
  • Bred och god kunskap om företaget och möjlighet att bygga nätverk och relationer i hela organisationen

För att ytterligare koka ner vad traineeprogrammet innehåller kommer du att tillsammans med din närmsta chef utforma en individuell handlingsplan. Handlingsplanen ligger sedan till grund för din personliga utveckling under traineeperioden. En mentor kommer även att finnas till hands i egenskap av coachande samtalspartner när du behöver råd och stöd, samt att det ger dig chansen att ta del av dennes personliga och professionella erfarenheter under din traineeperiod.

Som trainee kommer du även att följa ett förbestämt utbildningsprogram som vi kallar ”D2 första åren”. Utöver det erbjuder vi även flera andra kurser som kan höja din kompetens och påskynda dina framsteg i karriären. Under traineeperioden kommer även fyra företagsgemensamma traineeträffar att äga rum. Dessa träffar brukar vara uppskattade är ett tillfälle för utbildning, lärande, erfarenhetsutbyte och inte minst kontaktskapande.

”Bra med öppna diskussioner och att det är så högt i tak. Att relevanta frågor tas upp ger en ’motivationsboost’ inför framtiden”. Kommentar från trainee-träff 2018.

Vi hoppas att du delar vår vision och är redo och ta klivet.

Ansökning

Traineeprogrammet startar under hösten en gång per år. Vi söker dig som är nyutexaminerad från universitet och högskolor med relevant utbildning lämpad för Veidekkes verksamhet. Du som varit del av Veidekke tidigare, genom sommarjobb, praktik etc., kan ha fördel i ansökningsprocessen.

Vill du prata med oss om detta?

Madeleine Lindholm

HR-specialist , Solna

T: +46 72 504 92 21

madeleine.lindholm@veidekke.se