Veidekke+dig = sant

I Veidekke får du utveckla dig i nära samarbete med andra. Hos oss är involvering och starka nätverk helt centrala delar på vår arbetsplats.

Välkommen till Veidekke!
Välkommen till Veidekke!
Tillsammans bygger vi framtiden
Tillsammans bygger vi framtiden
Ett smartare sätt att bygga
Ett smartare sätt att bygga
Vi säger
Vi säger "Nei takk"

Involverande arbetsprocesser

Medägarskap och förmåner

Kompetensutveckling 

Entusiastisk arbetsmiljö

Involverande arbetsprocesser

I Veidekkes projekt är tidig involvering och nära samarbete med kunder, leverantörer, medarbetare. När vi använder allas kompetens och drivkrafter, skapar vi de bästa resultaten. Vi menar att människor som spelar i samma lag och gör varandra goda, ger bättre resultat. Involvering av alla parter i ett projekt ger stora möjligheter, men kräver också ansvar från alla parter. Just detta menar vi ökar engagemanget, effektiviteten och tar vara på kompetensen hos både de som arbetar i företaget och våra samarbetspartners.

Läs mer om vårt involverande arbetssätt.

Kompetensutveckling

Den främsta utvecklingsarenan, för dig som medarbetare i Veidekke, är våra projekt. Önskar du ansvar, får du ansvar.

Medägarskap och förmåner

Hos oss är många medarbetare också ägare. Ett aktieprogram skapat för anställda är en central del av vår strategi

”För Veidekke är programmet för medägarskap väldigt viktigt. Vi upplever att våra medarbetare är mer engagerade i sitt dagliga arbete, samtidigt som det utvecklas en starka gemenskapskultur genom att alla får ta del av värdeskapandet. Det är en vinn-vinn situation och vi är stolta över vårt aktieprogram.”

Arne Giske, koncernchef

 

Entusiastisk arbetsmiljö

Veidekke är ett företag med en unik kultur präglat av frihet under ansvar och ett involverande arbetssätt.

Våra värderingar – professionell, rederlig, entusiastisk och grensesprengande - lägger grunden för hur vi arbetar varje dag. Och du kommer att möta många entusiastiska kollegor på jobbet varje dag.