Trainee 2019

Trainee 2019

Sista ansökningsdag 28.02

Är du redo att ta klivet in? Hos oss blir du inte stående vid tröskeln. Vi vill erbjuda dig chansen att bli en del av den dynamiska arbetsplatsen med möjlighet att utforska, samla kunskap, påverka och utveckla arbetsplatsens fulla potential. I vårt gemensamma arbete mot kvalitetssäkra projekt tror vi på innovation, hållbarhet och involvering. Vad tror du på?

Arbetsplats
Hela Sverige
Företag
Veidekke Industri AB
Veidekke Bostad AB
Veidekke Bygg
Veidekke Anläggning
Ansökningsfrist
den 28 februari 2019
När kan du börja?
Sök jobbet som Trainee 2019

Varför gå ett traineeprogram?
Traineeprogrammet är till för att ge dig som ny i branschen förutsättningarna att slipa till dina egna hörn och få möjlighet att rusta dig inför kommande utmaningar i ett gemenskapsfrämjande sammanhang. Som Trainee på Veidekke erbjuds du möjlighet att under en tvåårsperiod prova tre olika områdesförflyttningar med specifika arbetsuppgifter inom vår verksamhet. Det innebär att du kommer att få praktisk erfarenhet samtidigt som du får individuell kompetensutveckling, samt erfarenhetsutbyte genom gemensamma traineeträffar.

Vad kan Veidekke erbjuda mig?
• Personlig och karriärmässig utveckling genom utmanande arbete och systematisk kompetensutveckling
• Medskapande av intressanta och kvalificerade projekt med hög samhällsnytta i ett involverande nära samarbete med andra
• Bred och god kunskap om företaget och möjlighet att bygga nätverk och relationer i hela organisationenn

För att ytterligare koka ner vad traineeprogrammet innehåller kommer du att tillsammans med din närmsta chef utforma en individuell handlingsplan. Handlingsplanen ligger sedan till grund för din personliga utveckling under traineeperioden. En mentor kommer även att finnas till hands i egenskap av coachande samtalspartner när du behöver råd och stöd, samt att det ger dig chansen att ta del av dennes personliga och professionella erfarenheter under din traineeperiod.

Som trainee kommer du även att följa ett förbestämt utbildningsprogram som vi kallar ”D2 första åren”. Utöver det erbjuder vi även flera andra kurser som kan höja din kompetens och påskynda dina framsteg i karriären. Under traineeperioden kommer även fyra företagsgemensamma traineeträffar att äga rum. Dessa träffar brukar vara uppskattade är ett tillfälle för utbildning, lärande, erfarenhetsutbyte och inte minst kontaktskapande.

”Bra med öppna diskussioner och att det är så högt i tak. Att relevanta frågor tas upp ger en ’motivationsboost’ inför framtiden”. Kommentar från trainee-träff 2018.

Vi hoppas att du delar vår vision och är redo och ta klivet.

Om ansökan
Traineeprogrammet startar under hösten en gång per år. Vi söker dig som är nyutexaminerad från universitet och högskolor med relevant utbildning lämpad för Veidekkes verksamhet. Du som varit del av Veidekke tidigare, genom sommarjobb, praktik etc., kan ha fördel i ansökningsprocessen.

Om Veidekke
Veidekke Sverige har ca 1900 anställda och en omsättning på ca 10 miljarder SEK (2017). Verksamheten omfattar såväl bygg och anläggning som bostadsutveckling, och ambitionen är att vara ett annorlunda företag, präglat av entusiasm, sunda värderingar och respekt för kunden. Veidekke Sverige är en del av Veidekkekoncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.
För mer information, se www.veidekke.se

är du redo för jobbet?

Madeleine Lindholm

+4672 504 9221

madeleine.lindholm@veidekke.se