HR-chef affärsområde Anläggning

HR-chef affärsområde Anläggning

Sista ansökningsdag 31.10

Hej HR-chef, kom och bli kollega med oss på Veidekke!

Marcus Nilsson heter jag och jag är Affärsområdeschef för Anläggning på Veidekke. Jag och min kollega Helena Karlsson som är HR-chef för Veidekke Sverige, behöver nu en HR-chef på affärsområdet, som vill vara del i att bygga Sveriges bästa projektteam!

Arbetsplats
Solna, Stockholm
Företag
Ansökningsfrist
den 31 oktober 2019
När kan du börja?
Enligt överkenskommelse
Sök jobbet som HR-chef affärsområde Anläggning

Som HR-chef för affärsområde (AO) anläggning på Veidekke;

Har du HR funktionsansvar för att säkerställa, driva, utveckla och följa upp hela affärsområdets HR-arbete. Du sitter i AO ledningsgrupp där du ansvarar för att stödja AO-chefen och AO ledningsgruppens i HR-frågor. Du ansvarar för nätverkande, informationsspridning och uppföljning inom HR funktionen för hela AO. Du är ansvarig för att säkerställa kvalitén i HR-utförandet inom AO i linje med gemensamma Sverigeinitiativ. HR funktionellt rapporterar du till HR-chef Sverige.

Du är ett stöd för cheferna i deras chefs- och ledaransvar och har ansvar för att samtliga HR-processer och aktiviteter under året genomförs enligt Veidekkes beslutade HR-aktiviteter och enligt rådande lagar och avtal, på utsatt tid och du säkerställer att relevant information är uppdaterad inom ditt funktionsområde.

Du driver och genomför förändringsledning och kulturbyggande insatser i linje med företagets och verksamhetens behov, strategi och enligt våra värderingar.

Som beteendeexpert stödjer du chefernas arbete med ledar- och teamutveckling. Du går in och stödjer i svåra samtal och vid konflikter. Du sammanställer kompetensutvecklingsbehov för hela AO med hjälp av HR-kollegorna på regionalnivå och du prioriterar utvecklingsbehov tillsammans med AO-chef och ledningsgrupp för AO i enighet med affärsområdets strategi.

Du initierar, utbildar, stödjer och kvalitetssäkrar chefer inför bl.a. lönerevision, medarbetarsamtal och leder workshops vid bl.a. medarbetarmätningens resultatgenomgång.

Du är chefernas stöd i arbetsrättsliga ärenden. Du deltar i organisationsutveckling och förändring av verksamhetens arbetssätt eller arbetsmiljö. Du är arbetsgivarparten och verkar för att ha goda relationer med de fackliga organisationernas ombudsmän och skyddsombud. Du säkerställer chefer och medarbetares efterlevnad av HR-administration så som löner, pensioner, försäkringar, företagshälsovård, autoplan etc.

HR arbetet ska stödjas på Veidekkes långsiktiga strategi, affärs- och handlingsplan för att få det att hända i verksamheten. Du ansvarar för budget och prognos för funktionen i affärsområdet.

Som medarbetare på Veidekke ansvarar du för att arbeta enligt våra värderingar. Följa de policys, riktlinjer och arbetssätt som beslutats. Du håller dig uppdaterad och informerad, rapportera avvikelser och bidrar med att kontinuerligt utveckla Veidekkes arbete. Du utgör en viktig del i Veidekkes affär genom att bidra till en smidig process i hela vår värdekedja. Du arbetar i enighet med Veidekkes värderingar och etiska riktlinjer.

Vi är väldigt stolta över vårt "Veidekkehus" som beskriver våra värderingar på Veidekke; Profesjonell, Redelig, Entusiastisk, Grensesprengende

Vi leder genom våra värderingar där Veidekkehuset är ramen för våra handlingar och beslut. Vi skapar en arbetsplats som motiverar till efterlevnad av Veidekkehuset. Vi har ett involverande arbetssätt i alla våra processer och relationer (medarbetare, kunder och leverantörer). Genom involvering skapas engagemang, samarbete, kreativitet och utveckling, som bidrar till våra resultat. Vi använder faktabaserade nulägesanalyser och involveringsprocesser för att sätta tydliga mål på kort och lång sikt. Vi informerar om resultat, samt kommunicerar och följer upp våra mål. Frihet under ansvar, vi tar ansvar för friheten vi ges och tar tillvara både lokala intressen och Veidekkes helhet i vårt arbete. Värderingarna och målen definierar ramarna för frihet och ansvar.

Du som HR-chef för affärsområdet har ett ansvar att själv arbeta enligt dem och även säkerställa att värderingarna lever och efterlevs i affärsområdet.

Personliga egenskaper

Som person vill vi att du upplevs som stabil och trygg personlighet med hög integritet. Social och förtroendeingivande. Modig och hjärtlig. Tar ansvar och håller det man lovat. Du ska ha tydlig etisk kompass och känsla för vad om är moraliskt korrekt. Person som skapar engagemang och vill dela med sig till andra. Vill lära sig av andra och addera gemensamt högre värde.

Erfarenhets- och utbildnings krav: Universitetsexamen från PA-programmet eller motsvarande. Minst 5 års erfarenhet av liknade tjänst och på motsvarande affärsområdesnivå. Gärna erfarenhet av liknande roll i bygg-, anläggning- och fastighetsbranschen.

Ansökan: I denna rekrytering samarbetar vi med Tandema, Executive Search. Vänligen sänd in din ansökan till monika@tandema.se

Vid frågor kring tjänsten vänligen kontakta: Monika Grahn Tel nr: 0733-234759

Om Veidekke

Veidekke är inget vanligt byggföretag.Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som är annorlunda. Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens. Vi är övertygade om att människor åstadkommer mer genomsamarbete.

 

Veidekke är Skandinaviens fjärde största entreprenad- och bostadsutvecklingsföretag med en total omsättning på ca 36 mdr NOK. I Sverige har vi ca 2300 anställda och en omsättning på ca 11 miljarder SEK (2018).

är du redo för jobbet?

Monika Grahn

0733-234759