HMS-Ledare

HMS-Ledare

Sista ansökningsdag 31.01

Vi söker nu en HMS-ledare till vår byggverksamhet i Göteborg som har ett stort intresse för arbetsmiljö inom byggproduktion.
Du kommer att driva, samordna och stötta chefer i deras ansvar för HMS-arbetet (hälsa-arbetsmiljö-säkerhet) i regionen och ute i produktionen. Vidare kommer du att säkerställa regionens efterlevnad av HMS-lagstiftning samt utveckling och efterlevnad av företagsgemensamma initiativ och arbetssätt.

Arbetsplats
Göteborg
Verksamhet
Veidekke Bygg
Ansökningsfrist
den 31 januari 2020
När kan du börja?
Omgående
Sök jobbet som HMS-Ledare

Arbetsuppgifter
Driver och stödjer HMS-arbetet i regionen.
HMS-ledaren ska säkerställa att produktion och ledning har full kännedom om HMS situationen samt att leverantörer och underentreprenörer ingår i Veidekkes HMS-arbete och får den hjälp de behöver för att utföra ett bra arbete inom området.
Hålla sig uppdaterad gällande arbetsmiljörättsliga frågor och sprida kunskap om förändringar avseende arbetsmiljölagstiftningen i sin region.

  • Ansvarar för samordning av förebyggande hälsoarbete samt sammanställning av projektens tillbudsrapporter där återkoppling sker av olyckor och tillbud. Arbeta för och upplysa vikten av erfarenhetsåterföring mellan projekten.
  • Det åligger HMS-ledaren att upprätta och uppdatera rutiner och checklistor för planering, genomförande, dokumentation samt uppföljning av HMS- arbetet inom organisationen inklusive HMS-delar i verksamhetssystemet.
  • Framställer handlingsplaner och strategi för HMS-arbetet i samarbete med sin närmaste chef alternativt regionens ledningsgrupp.
  • Krissamordnare på arbetsplatsen i händelse av en olycka och om platschef inte kan/skall fortsätta leda arbetet i en olyckssituation.
  • Organiserar kravkurser och relevanta utbildningar inom HMS-området samt sammanställer och dokumenterar utbildningsbehovet hos medarbetarna gällande kravkurser.

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning minst 2 år.
Mycket god kunskap i arbetsmiljölagstiftning med minst 3-5 års erfarenhet från operativt, praktiskt arbetsmiljöarbete inom byggbranschen, eller närbesläktad bransch.

Personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har ett starkt intresse av arbetsmiljö inom byggproduktion. Du har en positiv människosyn och ett förtroendegivande sätt. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och pedagogisk.

Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete i ett Veidekke med spännande och dynamisk arbetsmiljö, ett unikt medarbetarengagemang och ett starkt fokus på kundens behov. Vi har en bra variation på arbetsuppgifter där du kommer att möta olika typer av utmaningar. I Veidekke utmärker vi oss genom att arbeta involverande. Vi involverar våra medarbetare, kunden, leverantörer samt underentreprenörer och resultatet blir högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster samtidigt som vi har riktigt kul på jobbet. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt.

Om Veidekke
Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som är annorlunda. Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens. Vi är övertygade om att människor åstadkommer mer genom samarbete.
Veidekke är Skandinaviens fjärde största entreprenad- och bostadsutvecklingsföretag med en total omsättning på cirka 36 miljarder NOK. I Sverige har finns cirka 2 200 anställda och en omsättning på kring 12 miljarder SEK (2018).

Sök jobbet som HMS-Ledare

Frågor om tjänsten?

Fredrik Lansinger

0725-267676

fredrik.lansinger@veidekke.se

Frågor om tjänsten?

Stephan Woodbridge

070-5819720

stephan.woodbridge@veidekke.se