HMS Chef med hjärta för Anläggning

HMS Chef med hjärta för Anläggning

Sista ansökningsdag 20.02

Som HMS Chef Centralt är du en del av Sverige gemensamma HMS staben, men även stöd för tilldelat affärsområde och i detta fall är det Affärsområdet Anläggning.

Arbetsplats
Stockholm, Solna
Verksamhet
Veidekke Anläggning
Ansökningsfrist
den 20 februari 2020
När kan du börja?
Enligt överenskommelse
Sök jobbet som HMS Chef med hjärta för Anläggning

Som HMS Chef Centralt ska du skapa och verka för säkra arbetsplatser med god arbetsmiljö i hela vår värdekedja från tidiga skeden fram till erfarenhetsåterföring. Du utvecklar och förvaltar HMS arbete som bidrar till att skapa en säkerhetskultur. Du verkar för goda relationer med fackliga- och branschgemensamma parter och god samverkan med våra Skyddsombud.

Du deltar i HMS Styrgruppens arbete och du deltar i nätverk. Du rapporterar till HMS Chef Sverige som är din chef men även till Affärsområdeschefen på Anläggning.

Säkerställa implementering av koncern och Sverige gemensamma initiativ i affärsområde Anläggning. Utvecklar och säkerställer att riktlinjer och krav för HMS-processer, lagar, riktlinjer och att måluppnående (KPI) följs.

För affärsområde Anläggning inventerar och säkerställer du kompetenskrav för HMS-funktionen samt kompetens och utbildningskrav vad gäller HMS för övriga funktioner. Bistår projekten och driva utvecklingsinitiativ i samråd med andra funktioner och processägare.

Du utvecklar och säkerställer tillsammans med HMS teamet innehåll i verksamhetssystemets delar som behandlar hur företaget arbetar med HMS. Du stödjer och säkerställer efterlevnad av HMS i affärsområdet i samråd med AO Chefen på Anläggning.

Du säkerställer process för uppgiftsfördelning av arbetsmiljöfördelning och säkerställer att adekvat kompetens finns inför mottagande av fördelning.

Som medarbetare på Veidekke ansvarar du för att arbeta enligt våra värderingar och följa de policys, riktlinjer och arbetssätt som beslutats. Du håller dig uppdaterad och informerad, rapportera avvikelser och bidrar med att kontinuerligt utveckla ditt eget och Veidekkes arbete. Du utgör en viktig del i Veidekkes affär genom att bidra till en professionell gemensam process i hela vår värdekedja. Du deltar och bidrar i interna utvecklingsinitiativ. Du arbetar i enighet med Veidekkes etiska riktlinjer och du tar ditt ansvar till att alla ska känna sig välkomna oavsett kön, etnisktillhörighet eller religion.

 

Vi erbjuder

Ett utvecklande och stimulerande arbete i ett modernt Veidekke med ovanligt tydliga värderingar, ett unikt medarbetarengagemang, en smittande entusiasm och ett starkt fokus på kundens och medarbetarens behov. På Veidekke arbetar vi kontinuerligt med utveckling inom strategiskt utvalda områden. Vi har en stor variation av arbetsuppgifter där du kommer att möta olika typer av utmaningar. I Veidekke utmärker vi oss genom att arbeta involverande. Vi har märkt att när vi jobbar involverande får vi roligare på jobbet, levererar en bättre produkt i tid och under budget, vi får säkrare arbetsplatser och våra kunder blir extremt nöjda. Välkommen att skicka in din ansökan!

 

Om Veidekke

Veidekke är inget vanligt byggföretag.Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som är annorlunda. Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens. Vi är övertygade om att människor åstadkommer mer genomsamarbete.

Veidekke är Skandinaviens fjärde största entreprenad- och bostadsutvecklingsföretag med en total omsättning på ca 36 mdr NOK. I Sverige har vi ca 2300 anställda och en omsättning på ca 11 miljarder SEK (2018).

 

Sök jobbet som HMS Chef med hjärta för Anläggning

Frågor om tjänsten?

Monika Grahn

073-323 47 59

monika@tandema.se