Drivande och affärsinriktad Ekonomi/redovisningschef

Drivande och affärsinriktad Ekonomi/redovisningschef

Sista ansökningsdag 30.06

Veidekke Eiendom söker en drivande ledare som brinner för utveckling och förbättringsarbete och som kan axla ekonomi/redovisningschefsrollen i ett visionärt företag som har som mål att vara den bästa aktören på den svenska marknaden.

Arbetsplats
Solna
Verksamhet
Veidekke Eiendom
Ansökningsfrist
den 30 juni 2020
När kan du börja?
Enligt överenskommelse
Sök jobbet som Drivande och affärsinriktad Ekonomi/redovisningschef

Arbetsuppgifter
Tjänsten som Ekonomi/redovisningschef ingår i Affärsstöd (Ekonomi, Finans, Juridik & Fastighetsanalys) och rapporterar till CFO. I tjänsten ingår ansvar för ekonomigruppen bestående av System, Redovisnings/Bolagsekonomer, Reskontra och Financial controlling.

F.n finns ett 10-tal medarbetare varav ett antal är konsulter. Ekonomi/redovisningschefen ansvarar för struktur, processer och rutiner för ekonomi/redovisning i Veidekke Eiendom med dotterbolag samt vissa samarbetsbolag med tillhörande bolag.

Ekonomi/redovisningschefen har även ett nära samarbete med andra ekonomienheter inom Veidekke koncernen och förväntas aktivt vara delaktig i bolagets övergripande skattefrågor, finansiering samt bolags- och avtalsstruktur.

Tjänsten innebär i huvudsak följande arbetsuppgifter och ansvarsområden:

  • Ansvarig för bolagens och koncernens bokslut, årsredovisningar samt övriga ekonomiska rapporter.
  • Se till att ekonomi/redovisning följer gällande lagar, regler, principer och behov samt ge en rättvisande bild av företagets ställning vid varje tidpunkt.
  • Ansvar för att ekonomiadministrationen genomförs på ett effektivt sätt så att legala och interna krav på kvalitet uppfylls.
  • Se till att företaget i alla delar har kunskap om och följer gällande lagstiftning avseende skatt och deklarationer.
  • Underhålla och utveckla redovisnings policyn och redovisningshandboken.
  • Tillsammans med Controllerenheten svara för att företaget har ekonomisystem som uppfyller de krav som verksamheten ställer avseende information, kvalitet och tillgänglighet.
  • Arbeta för att Veidekkes värdegrunder och arbetssätt efterlevs och förs ut till gruppen tillsammans med övriga i bolaget.

Din bakgrund
Du är civilekonom eller motsvarande med erfarenhet av linjechefsansvar och av att leda och utveckla ekonomiprocesser och medarbetare. Du har gedigen kunskap och förståelse för ekonomiska samband, ekonomistyrning och redovisning.
Dina systemkunskaper är goda och du får gärna ha erfarenhet av Agresso. Du har erfarenhet av att arbeta med projektutveckling och har erfarenhet från bygg/bostadsutvecklingssektorn.

Personliga egenskaper
Du är en erfaren och initiativrik ledare som är självständig och drivande samt är intresserad av affären och vill vara med och utveckla både den och medarbetare. Du har ett entreprenöriellt ”tänk” med förmåga att driva förändring och hantera dynamiken i en snabbt växande organisation. Du är mycket strukturerad och har god förmåga att prioritera.

Om Veidekke Eiendom
Veidekke Eiendoms verksamhet innefattar hela processen inom bostadsutveckling, från idé, mark- och fastighetsförvärv, planprocess och projektering till försäljning, produktion och inflyttning. Utvecklingsprojekten är i huvudsak helägda av Veidekke Eiendom, men projekt drivs även i partnerskap och i gemensamtägda bolag med andra affärs-utvecklare, markägare och/eller investerare. Veidekke Eiendom utvecklar såväl bostadsrätter som äganderätter och hyresrätter och är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne. Veidekke Eiendom omsätter drygt 2 miljarder kr och kommer under året att brytas ut ur Veidekke koncernen.

Om ansökan
Vår rekryteringspartner är Wave Executive och har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lars Weiler, tel 070-999 03 00 eller Ulla-Maria Nilsson, tel 0733-98 68 68.

Skicka din ansökan så snart som möjligt, då löpande intervjuer kommer att hållas.

Vi ser fram emot din ansökan!

Sök jobbet som Drivande och affärsinriktad Ekonomi/redovisningschef

Frågor om tjänsten?

Lars Weiler

070-999 03 00

Frågor om tjänsten?

Ulla-Maria Nilsson

0733-98 68 68

ulla-maria.nilsson@waveexecutive.se