Ska byggbranschen lyfta måste vi sätta ner foten.

Ska byggbranschen lyfta måste vi sätta ner foten.

Hållbart samhällsbyggande kräver öppenhet och involvering av alla parter. Vi vill bygga ett bra samhälle, samtidigt som vi vill minimera vårt avtryck på planeten. Det är en svår balansgång – men den är absolut nödvändig.

Dela på sociala medier
Hållbarhet
Hållbarhet

 

På Veidekke kämpar vi för schyssta villkor, hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan. Vi samarbetar med fackföreningar, ser till att alla partners har kollektivavtal, rätt kompetens och tar sitt ansvar i samhället.

Det finns ingen Plan(et) B

Visste du att 70 procent av energi- och klimatbelastningen av ett husbygge ligger i själva produktionsfasen? Eller att byggsektorn svarar för lika stor klimatpåverkan som privatbilismen? Det innebär ett ansvar. Därför byggs våra flerfamiljshus idag med Svanenstandard. Våra medarbetare har kompetens att arbeta med alla klimatcertifierade koncept. Vi mäter och följer upp energianvändningen i transporter och på våra byggplatser. Hus ska stå i 100 år, inte 100 dagar. Det vi på Veidekke levererar ska inte bara uppfylla kundernas krav utan även ta ansvar för samhällets och jordklotets gemensamma utmaningar. Vi kan inte kompromissa om vår planets framtid. Vi har ingen plan(et) B.

FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Vi arbetar i hög grad utifrån FN:s 17 globala hållbarhetsmål, som tar sikte på många olika hållbarhetsfrågor, till exempel fattigdom, jämlikhet, hälsa, klimat och hållbara städer. Veidekke som företag har också förpliktat sig till tvågradersmålet, som innebär att den globala medeltemperaturen inte får öka mer än maximalt två grader jämfört med nivån före den industriella revolutionen.

Ordning och reda

Det är lätt att prata om hållbarhet, men det krävs betydligt mer än bara snack idag. I byggbranschen är det vanligt med underleverantörer. Inget fel i det. Men samtidigt måste det råda en viss ordning och reda. Det förutsätter kontroll. Att vi vet vilka som finns på arbetsplatsen. Att de har rätt kompetens. Att företagen har kollektivavtal och allt står rätt till när det gäller skatter, försäkringar och sociala villkor. På Veidekke har vi satt ned foten. Sedan flera år tillbaka har Veidekke ett samarbete med facket som innebär att alla våra underleverantörer granskas. Dessutom tillåter vi bara underleverantörer i två led. Ordning och reda. Schyssta villkor. Det vi vill ska gälla oss själva vill vi också ska gälla dem som arbetar med oss.

 

Allt går att göra bättre. Och eftersom vi på Veidekke lever och andas involvering vill vi gärna höra vad du tycker om saken. Har du några synpunkter, eller kanske rent av idéer som du vill ha hjälp att förverkliga. Hör av dig till mig - eller någon av mina kollegor!

 

Ta en titt på några av våra andra kliv mot framtidens byggbransch: Innovation och involvering

Vill du prata med oss om detta?

Jimmy Bengtsson

VD, Veidekke Sverige , Solna

T: +46 70 537 91 10

jimmy.bengtsson@veidekke.se