Veidekke Anläggning, Region SydVäst

Vi erbjuder en heltäckande professionell anläggningsverksamhet med ett affärsmässigt och ekonomiskt värde för kunden.

Veidekke Anläggning erbjuder heltäckande anläggningsverksamhet med projekt inom mark, grundläggning, betong, underjord, VA samt industribyggnation i större delen av Sverige.

Vi är stolta över att vara miljö- och kvalitetscertifierade då det innebär att vi kan erbjuda kunden en kvalitetsgaranti på att vi ständigt arbetar med att höja kunskapsnivån, öka säkerheten och förbättra miljöarbetet.

Vill du diskutera ett projekt?

Anders Johansson

Arbetschef, Region Anläggning SydVäst , Karlstad

T: +46 722 28 20 60

anders.johansson@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Veidekke Anläggning, Region SydVäst, Karlstad

Fjärrviksvägen 21, 653 50 Karlstad

T: +46 722 28 20 60

anders.johansson@veidekke.se