Veidekke Anläggning, Region SydVäst

Infrastruktur och anläggningstjänster i Västra Götaland

 

Vill du diskutera ett projekt?

Kenneth Karlsson

Arbetschef, Region Anläggning SydVäst , Uddevalla

T: +46 761 26 40 50

kenneth.karlsson@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Veidekke Anläggning, Region SydVäst, Uddevalla

Almåsvägen 2 , 451 75 Uddevalla

T: +46 761 26 40 50

kenneth.karlsson@veidekke.se