Veidekke Anläggning, Region SydVäst

Vi erbjuder en heltäckande professionell anläggningsverksamhet med ett affärsmässigt och ekonomiskt värde för kunden.

Veidekke Anläggning erbjuder heltäckande anläggningsverksamhet med projekt inom mark, grundläggning, betong, underjord, VA samt industribyggnation i större delen av Sverige.

Vi är stolta över att vara miljö- och kvalitetscertifierade då det innebär att vi kan erbjuda kunden en kvalitetsgaranti på att vi ständigt arbetar med att höja kunskapsnivån, öka säkerheten och förbättra miljöarbetet.

Vill du diskutera ett projekt?

Kenneth Karlsson

Arbetschef, Region Anläggning SydVäst , Uddevalla

T: +46 761 26 40 50

kenneth.karlsson@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Veidekke Anläggning, Region SydVäst, Uddevalla

Almåsvägen 2 , 451 75 Uddevalla

T: +46 761 26 40 50

kenneth.karlsson@veidekke.se