Veidekke Nära

Vi tillhandahåller garanti- och eftermarknadstjänster för nyproducerade bostäder och kommersiella fastigheter samt utför underhålls-, reparations- och försäkringsarbeten.

Med involvering som ledord anstränger vi oss för att ta reda på vad våra kunder och samarbetspartners efterfrågar. Vi erbjuder snabb service och finns tillgängliga när klienter behöver oss. Vi värdesätter återkoppling oavsett om vi har svar eller inte.

Vårt huvudmål är nöjda bostadsrättsinnehavare och hyresgäster utifrån en snabb och enkel hantering av löpande ärenden. Vi ser till att fortsatta anpassningsbehov följs upp vid inflyttning och utför därefter löpande garanti- och servicearbete.

Genom tillgänglig personal med serviceglädje och fokus på våra boende och kommersiella hyresgäster tryggar vi en bekymmersfri drift. Vi tillser ett funktionsansvar för den nya byggnaden under överenskommen garantiperiod och utifrån utlovad prestanda​.

Vill du diskutera ett projekt?

Camilla Sundström

VD, Veidekke Nära AB , Solna

T: +46 70 587 08 75

camilla.sundstrom@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Veidekke Nära

Box 1503, 172 29 Sundbyberg

Svetsarvägen 15, 2 tr, 171 41 Solna

T: +46 8 635 61 00

info@veidekke.se