Veidekke Bygg, Region Kommersiellt Mälardalen

Vi genomför nyproduktion och renovering av kommersiella fastigheter i Stockholm/Mälardalen.

Vi tror på att kombinera det mindre företagets entreprenörsanda och ödmjukhet med det stora företagets finansiella muskler och uthållighet. På så vis kan och skall vi arbeta nära våra kunder och leverantörer och samtidigt ha en ekonomisk styrka i ryggen genom Veidekke-koncernen.

Vi har stor kompetens att arbeta i tidiga skeden, och erbjuder alternativ till traditionella general- eller totalentreprenader, inte minst i samverkansentreprenader som vi varmt förespråkar. Tanken att alla parter har lika stor insyn i projektet och fattar alla beslut för projektets bästa är helt i linje med Veidekkes filosofi om värdeskapande samspel.

Vi strävar ständigt efter att utveckla byggprocessen genom att ligga i framkant med våra lösningar. Bland annat arbetar vi med virtuella modeller i 4D, ett sätt att visualisera konstruktionen som underlättar planering och effektiviserar byggnationen.

Genom ständig vidareutveckling av medarbetare, utrustning, arbetsmetoder och system säkerställer vi att våra byggnationer inte bara är optimala avseende kvalitet, ekonomi och tid, utan också till glädje för dem som ska använda dem.

Detta sätt att arbeta har lett till att vi har många återkommande samarbeten.

Vill du diskutera ett projekt?

Per Wall

Regionchef, Region Bygg Kommersiellt Mälardalen , Solna

T: +46 733 55 06 03

per.wall@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Veidekke Bygg, Region Kommersiellt Mälardalen

Box 1503, 172 29 Sundbyberg

Svetsarvägen 15, 2 tr, 171 41 Solna

T: +46 8 635 61 00

info@veidekke.se