Veidekke Bygg, Region Kommersiellt Mälardalen

Vi genomför nyproduktion och renovering av kommersiella fastigheter i Stockholm/Mälardalen.

 

Vi tror på att kombinera det mindre företagets entreprenörsanda och ödmjukhet med det stora företagets finansiella muskler och uthållighet. På så vis kan och skall vi arbeta nära våra kunder och leverantörer och samtidigt ha en ekonomisk styrka i ryggen genom Veidekke-koncernen.

Vi har stor kompetens att arbeta i tidiga skeden, och erbjuder alternativ till traditionella general- eller totalentreprenader, inte minst i samverkansentreprenader som vi varmt förespråkar. Tanken att alla parter har lika stor insyn i projektet och fattar alla beslut för projektets bästa är helt i linje med Veidekkes filosofi om värdeskapande samspel.

Kontakt

Per Wall

Regionchef, Region Bygg Kommersiellt Mälardalen , Solna

T: +46 733 55 06 03

per.wall@veidekke.se

Kontakt

Anthony Norén

Avdelningschef i Uppsala, Region Bygg Kommersiellt Mälardalen , Uppsala

T: +46 70 764 67 00

anthony.noren@veidekke.se

Kontakt

Simon Lennartsson

Affärsutvecklingschef, Region Bygg Kommersiellt Mälardalen , Solna

T: +46 72 249 65 40

simon.lennartsson@veidekke.se

Kontakt

Linus Wåhlin

Arbetschef, Region Bygg Kommersiellt Mälardalen , Solna

T: +46 73 314 69 11

linus.wahlin@veidekke.se

Kontakt

Frida Täcklind

Arbetschef, Region Bygg Kommersiellt Mälardalen , Solna

T: +46 730 68 72 26

frida.tacklind@veidekke.se

Kontakt

Niklas Bergvall von Hellens

Arbetschef, Region Bygg Kommersiellt Mälardalen , Solna

T: +46 727 18 46 71

niklas.bergvall@veidekke.se

Kontakt

Peter Vikström

Arbetschef, Region Bygg Kommersiellt Mälardalen , Solna

T: +46 730 92 03 44

peter.vikstrom@veidekke.se

Kontakt

Kenneth Hållkvist

Arbetschef, Region Bygg Kommersiellt Mälardalen , Uppsala

T: +46 722 26 10 65

kenneth.hallkvist@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Veidekke Bygg, Region Kommersiellt Mälardalen

Box 1503, 172 29 Sundbyberg

Svetsarvägen 15, 2 tr, 171 41 Solna

T: +46 8 635 61 00

info@veidekke.se