Gillingekrossen, Veidekke Asfalt

Veidekke Asfalt bedriver tillverkning och försäljning av färdig asfaltsmassa till externa kunder och även utläggning. Certifierad ballast till anläggningsändamål samt för asfalt- och betongtillverkning finns att tillgå i täkten. Asfaltverket är strategiskt placeras i Gillingekrossen i nordöstra Stockholm.

Produkter

  • Bergmaterial
  • ÅV-material
  • Jord (olika kvaliteter inkl. AMA)
  • Asfalt
  • Schaktmassemottagning (även blöta)
  • Mottagning av asfalt, stubb, ris och betong

Öppettider

Måndag-torsdag 06.00-15.45

Fredag 06.00-15.15

Prislistor och avfallsblankett

Fakturaunderlag för Gillingekrossen

För senaste info från Gillingekrossen,
besök vår Facebooksida

 

Gillingekrossen följer Sevesolagstiftningen. Läs mer här.

Vill du diskutera ett projekt?

Stefan Wennerström

Arbetschef, Veidekke Industri AB , Vallentuna

T: +46 72 202 58 84

stefan.wennerstrom@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Gillingekrossen, Veidekke Asfalt

Gillinge 10, 186 91 Vallentuna, Sverige

T: +46 8 544 104 00 (Gillingekrossen)
+46 72 214 73 08 (Veidekke Asfalt)

info.industri@veidekke.se