Björklingeanläggningen

En bergtäkt med stor potential belägen precis bredvid E4 ca 2 mil norr om Uppsala. Certifierad ballast till anläggningsändamål samt för asfalt- och betongtillverkning finns att tillgå i täkten.

Produkter

  • Bergmaterial
  • ÅV-material
  • Jord (olika kvaliteter inkl. AMA)
  • Schaktmassemottagning (även blöta)
  • Mottagning av asfalt, stubb, ris och betong

Öppettider

Måndag-torsdag 06.00-16.00

Fredag 06.00-13.00

Prislistor och avfallsblankett

Vill du diskutera ett projekt?

Stefan Wennerström

Arbetschef, Veidekke Industri AB , Vallentuna

T: +46 72 202 58 84

stefan.wennerstrom@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Björklingeanläggningen

Tensta Forsa , 743 93 Vattholma, Sverige

T: +46 8 635 61 00

info.industri@veidekke.se