Nibbleanläggningen

Sedan 1996 har vi tagit emot entreprenadberg från tunnelprojekt och liknande samt mottagning av schaktmassor för återvinning. Vi förfogar över ca 40 ha, vilket borgar för en god lagringskapacitet. Här erbjuder vi ett brett sortiment av ballast och jordprodukter.

Produkter

  • Bergmaterial
  • ÅV-material
  • Jord (olika kvaliteter inkl. AMA)
  • Schaktmassemottagning (även blöta)
  • Mottagning av asfalt, stubb, ris och betong

Öppettider

Måndag-torsdag 06.00-16.00

Fredag 06.00-13.00

Prislistor och avfallsblankett

Vill du diskutera ett projekt?

Stefan Wennerström

Arbetschef, Veidekke Industri AB , Vallentuna

T: +46 72 202 58 84

stefan.wennerstrom@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Nibbleanläggningen

Vallentunavägen 113, 194 92 Upplands Väsby, Sverige

T: +46 8 635 61 00

info.industri@veidekke.se