Nässelbackens anläggning

Vi erbjuder våra kunder i närområdet korta transportavstånd och bra materialval för minimal miljöpåverkan. Det finns möjligheter för mottagning av schaktmassor, asfalt, betong m.m samt försäljning av återvunna material och bergkross/makadam.

Produkter

  • Bergmaterial
  • ÅV-material
  • Jord (olika kvaliteter inkl. AMA)
  • Schaktmassemottagning (även blöta)
  • Mottagning av asfalt, stubb, ris och betong

Öppettider

Måndag-torsdag 06.30-16.00

Fredag 06.30-13.00

Prislistor och avfallsblankett

Vill du diskutera ett projekt?

Stefan Wennerström

Arbetschef, Veidekke Industri AB , Vallentuna

T: +46 72 202 58 84

stefan.wennerstrom@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Nässelbackens anläggning

Tvetaberg 7, 151 66 Södertälje, Sverige

T: +46 8 635 61 00

info.industri@veidekke.se