Hakungekrossen

Härifrån levereras vårt bergmaterial efter att det har krossats till olika fraktioner. Vi tillverkar också anläggnings- och trädgårdsjord här.

Produkter

  • Bergmaterial
  • ÅV-material
  • Jord (olika kvaliteter inkl. AMA)
  • Schaktmassemottagning (även blöta)
  • Mottagning av asfalt, stubb, ris och betong

Öppettider

Måndag-torsdag 06.30-15.45

Fredag 06.30-15.15

Prislistor och avfallsblankett

Fakturaunderlag för Hakungekrossen

Vill du diskutera ett projekt?

Stefan Wennerström

Arbetschef, Veidekke Industri AB , Vallentuna

T: +46 72 202 58 84

stefan.wennerstrom@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Hakungekrossen

Krossvägen 10, 186 97 Brottby, Sverige

T: +46 8 544 104 00
+46 72 214 73 08

info.industri@veidekke.se