Snåkered

Naturgrustäkt med centralt läge i anslutning till Landvetter, här erbjuder vi goda möjligheter till mottagning av schakt.

Produkter

  • Naturgrus
  • Schaktmassemottagning

 

Prislistor och avfallsblankett

Vill du diskutera ett projekt?

Richard Jörgensen

Arbetschef, Veidekke Industri AB , Härryda

richard.jorgensen@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Snåkered

Snåkered, 438 91 Härryda, Sverige

T: +46 31 881 188

landvetterkrossen@veidekke.se