Veidekke Bostad, Region Sydväst

Vi utvecklar bostadsprojekt, markförvärv och detaljplaner. Vi arbetar med både flerfamiljshus och småhus, och projekten varierar i storlek från ca 10 bostäder upp till ca 1000.

Med stor kunskap om kunden – i kombination med gedigen kompetens inom produktionsekonomi, juridik, detaljplanerarbete och såväl den affärsmässiga som offentliga processen – driver vi projekt från idé till färdigställande.

Våra utvecklingsprojekt är i huvudsak helägda av Veidekke Bostad, men vi driver även projekt i partnerskap eller i gemensamt bolag med andra affärsutvecklare, markägare och/eller investerare.

Vill du diskutera ett projekt?

Charlotta Nilsén

Regionchef, Bostad Region SydVäst , Lund

T: +46 70 600 30 87

charlotta.nilsen@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Veidekke Bostad, Region SydVäst

Kalkstensvägen 2, 224 78 Lund

T: +46 46 19 94 00

info.skane@veidekke.se