Veidekke Anläggning, Region Öst

Veidekke Anläggning Region Öst verkar inom vägar, broar, kajer, exploatering och industri. Vi erbjuder expertis inom betong, geoteknik, miljö och projektering.

Tillsammans med vår grundläggningsverksamhet, är Region Anläggning Öst en komplett anläggningsentreprenör som kan bedriva samtliga anläggningsdelar i egen regi.

Vi fokuserar på att effektivisera projekt- och produktionsstyrningen i de befintliga projekten. Nyckeln till framgång för regionen ligger hos dess medarbetare och därför arbetar vi aktivt med involvera samtliga medarbetare samt stärka ledarskapet.

Tillsammans med koncernen kan vi åta oss riktigt stora och komplicerade entreprenader, men har också det mindre företagets fördelar med korta och snabba beslutsvägar.

Vi har engagerade och motiverade medarbetare som arbetar tillsammans med våra kunder för att överträffa ställda förväntningar. Ett sätt att göra det är genom samverkansentreprenader som vi har både god och gedigen erfarenhet av.

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Veidekke Anläggning, Region Öst, Uppsala

Box 439, 751 06 Uppsala

Björkgatan 77, 751 06 Uppsala

T: +46 8 635 61 00

info@veidekke.se