Veidekke Industri AB

Vår industriverksamhet finns inom områdena asfaltproduktion, beläggning, ballast, återvinning, det vill säga jord-, bergmaterial och asfalt, samt transporter.

I första hand är vår industriverksamhet avsedd att säkra strategiska produkter till vår egen entreprenadverksamhet, men vi erbjuder även tjänster till våra samarbetspartners och andra kunder.

Läs mer om Veidekke Industri

Vill du diskutera ett projekt?

Terje Jontell

VD, Veidekke Industri AB , Vallentuna

T: +46 761 36 75 11

terje.jontell@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Veidekke Industri AB

186 40 Vallentuna

Moränvägen 12

T: +46 8 635 61 00

info.industri@veidekke.se