Veidekke Anläggning, Region SydVäst

Vi erbjuder en heltäckande professionell anläggningsverksamhet med ett affärsmässigt och ekonomiskt värde för kunden.

Veidekke Anläggning erbjuder heltäckande anläggningsverksamhet med projekt inom mark, grundläggning, betong, underjord, VA samt industribyggnation i större delen av Sverige.

Vi är stolta över att vara miljö- och kvalitetscertifierade då det innebär att vi kan erbjuda kunden en kvalitetsgaranti på att vi ständigt arbetar med att höja kunskapsnivån, öka säkerheten och förbättra miljöarbetet.

Vill du diskutera ett projekt?

Peter Svenningsson

Regionchef, Region Anläggning SydVäst , Falkenbergsgatan 3, 400 22 Göteborg

T: +46 76 126 40 19

peter.svenningsson@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Veidekke Anläggning, Region SydVäst

Box 24002, 400 22 Göteborg

Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg

T: +46 31 50 56 00

info.vast@veidekke.se