Veidekke Bostad, Region Mälardalen

Vi utvecklar bostadsprojekt, markförvärv och detaljplaner. Vi arbetar med både flerfamiljshus och småhus, och projekten varierar i storlek från ca 10 bostäder upp till ca 1000.

Med stor kunskap om kunden – i kombination med gedigen kompetens inom produktionsekonomi, juridik, detaljplanerarbete och såväl den affärsmässiga som offentliga processen – driver vi projekt från idé till färdigställande.

Våra utvecklingsprojekt är i huvudsak helägda av Veidekke Bostad, men vi driver även projekt i partnerskap eller i gemensamt bolag med andra affärsutvecklare, markägare och/eller investerare.

Vill du diskutera ett projekt?

Mårten Othérus

Regionchef, Bostad Region Mälardalen , Solna

T: +46 70 260 01 35

marten.otherus@veidekke.se

Ta gärna kontakt med vårt kontor

Veidekke Bostad, Region Mälardalen

Box 1503, 172 29 Sundbyberg

Svetsarvägen 15, 2 tr, 171 41 Solna

T: +46 8 635 61 00

info@veidekke.se