Kontaktpersoner

Viser i

Mikael Lagerström

Kontakt Lärling, Region Anläggning SydVäst

Fredrik Lansinger

HR-kontakt Region Bygg Väst

Kurt Stafsudd

Kontakt Lärling, Region Bygg Bostäder Stockholm

Louise Åhlmans

HR-specialist

Leif Wegefors

Kontakt Lärling, Region Anläggning Öst