Kontaktpersoner

Viser i

Mats Persson

Kontakt Lärling, Region Bygg Syd

Mikael Lagerström

Kontakt Lärling, Region Anläggning SydVäst

Fredrik Lansinger

HR-kontakt Region Bygg Väst

Kurt Stafsudd

Kontakt Lärling, Region Bygg Stockholm

Leif Wegefors

Kontakt Lärling, Region Anläggning Öst