Kontaktpersoner

Visar i

Jimmy Bengtsson

VD, Veidekke Sverige

Charlotta Nilsén

Affärsområdeschef, Veidekke Bygg

Marcus Nilsson

Affärsområdeschef, Veidekke Anläggning

Mia Dahlström

HR-chef, Veidekke Sverige

Per Svensson

Ekonomichef/CFO, Veidekke Sverige

Lisa Högberg

HMS-chef, Veidekke Sverige

Hans Hellron

Verksamhetsutvecklingschef, Veidekke Sverige

Lena Ottosson

Marknads- och Kommunikationschef, Veidekke Sverige

Lennart Weiss

Kommersiell direktör, Veidekke Sverige

Johanna Ovéus

Strategi- och inköpschef, Veidekke Sverige