Fakta om Veidekke

Veidekke startade med vägbeläggning (därav vårt namn) i Norge redan 1936 och har sedan dess byggt samhälle och infrastruktur i Sverige, Norge och Danmark. Idag är vi Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.

Dela på sociala medier
Välkommen till Veidekke!
Välkommen till Veidekke!

Vi har tre övergripande affärsområden:

  • Veidekke Anläggning - Erbjuder heltäckande anläggningsverksamhet med projekt inom mark, grundläggning, energi, betong, underjord, VA samt industribyggnation i större delen av Sverige. Genom våra dotterbolag Skåab, Sydbeläggningar och Sandahls kan vi erbjuda beläggning, ballast och återvinning, det vill säga jord-, bergmaterial och asfalt.
  • Veidekke Bygg - Genomför nyproduktion och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter och erbjuder en heltäckande professionell byggverksamhet med ett affärsmässigt och ekonomiskt värde för kunden.
  • Veidekke Bostad - Förvärvar råmark eller bebyggda fastigheter och utvecklar bostäder som både är attraktiva för våra kunder och hållbara ur ett klimatperspektiv.

Veidekke kännetecknas av en stark företagskultur som tror på att engagemang och involvering är grunden för all framgång. Därför erbjuds vi medarbetare att bli delägare. Tillsammans äger vi 20% av Veidekke och är företagets näst största ägare.

Vi på Veidekke vet att involvering gör vårt arbete roligare, effektivare, säkrare, mer innovativt, ger bättre kvalitet – OCH är lönsammare. För alla. Därför involverar vi alltid alla parter i våra projekt – från våra egna medarbetare till beställare, leverantörer, arkitekter, underentreprenörer, kringboende och slutkund.

- Aktiekurs VEI

- Konsernledning och styrelse

- Största ägarna

- Vår historia

- Värderingar

- Veidekkes logotyp

- Sociala medier