Behandling av personuppgifter inom Veidekke

Veidekke ASA (org. nummer: 917 103 801) med dotterbolag samlar in och använder personuppgifter om dig som besökare. Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på Veidekke. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du besöker oss och att din personliga information behandlas korrekt. Har du frågor hittar du kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Veidekke, genom koncernchef, är behandlingsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. För behandling som sker i de olika bolagen är det vd/verksamhetschef  som är behandlingsansvarig.

I de fall där det operativa ansvaret är delegerat framgår det under varje enskild punkt. Delegeringen omfattar endast uppgifterna och inte ansvaret.

Den här informationen innehåller uppgifter som omfattas av krav när man samlar in uppgifter från vår webbplats, allmän information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och vart du kan vända dig om du har frågor.

1 Behandling av personuppgifter på www.veidekke.se

Webbredaktören har det dagliga ansvaret för Veidekkes behandling av personuppgifter på Veidekkes webbplatser, om inget annat anges nedan. Det är frivilligt för dem som besöker webbplatserna att uppge personuppgifter i anslutning till tjänsterna, till exempel för att få nyhetsbrev . Behandlingsgrunden är samtycke från individen, om inget annat anges.

Iterate är Veidekkes personuppgiftsbiträde och vår leverantör för utveckling och underhåll av webbplatsen. Evry är vår driftleverantör för veidekke.se.

Uppgifter som samlas in i anslutning till driften av webbplatsen lagras på egna servrar som drivs av leverantören. Endast Veidekke och Evry har tillgång till de uppgifter som samlas in. Ett separat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Veidekke och Evry reglerar vilken information som leverantören har tillgång till och hur den ska behandlas.

Evry sköter driften av maskinvara (infrastruktur/serverpark).

Iterate sköter driften av programvara (Escenic och Tomcat/Apache och webbapplikation).

1.1 Nätstatistik

Veidekke samlar in avidentifierade uppgifter om besökare på veidekke.se. Syftet är att ta fram statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationsutbudet  på webbplatsen. Exempel på vad statistiken visar är hur många personer som besöker olika sidor, hur länge deras besök varar, vilka webbplatser användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

Uppgifterna behandlas i avidentifierad och aggregerad form. “Avidentifierad” innebär att vi inte kan spåra de uppgifter vi samlar in tillbaka till varje enskild användare. Vi samlar in hela IP-adressen, men IP-adressen avidentifieras så att endast de tre första grupperna i adressen används för att generera statistik. Det innebär att om IP-adressen består av siffrorna 195.159.103.82 så använd endast 195.159.103.xx. Dessutom behandlas IP-adresserna på aggregerad nivå, det vill säga att alla data slås samman till en grupp och behandlas inte individuellt.

Vi använder analysverktygen Google Analytics och GA Audiences på vår webbplats. Det här är verktyg med öppen källkod (GPL), som är installerade på en egen server hos din driftleverantören. Information från det här verktyget lämnas inte ut av Veidekke till andra aktörer. Åtkomst till Google Analytics levereras till de mediebyråer som Veidekke har avtal med i syfte att analysera statistik.

1.2 Cookies

Veidekke använder cookies för att komma ihåg vem du är och för att ge dig den bästa användarupplevelsen. EU ställer krav på att vi informerar dig om det. Om du surfar på Veidekkes webbplatser anses du ha gett ditt samtycke.

Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en nätsida.

Lagring av information och behandling av dessa uppgifter är inte tillåtet om inte användaren har fått information om och har gett sitt samtycke till behandlingen. Användaren har rätt att få veta och godkänna vilka uppgifter som behandlas, vad syftet med behandlingen är och vem som behandlar uppgifterna.

Följande cookies används på Veidekkes webbplatser:

Advertising:

  • Doubleclick
  • Facebook custom audiences
  • Facebook-pixel
  • Albacross läs mer »

Essential:

  • Google Tag Manager

Site Analytics:

  • Google Analytics
  • GA Audiences

Sociala medier:

  • Facebook connect

1.3 Sökningar

Veidekke lagrar information om vilka sökord användarna använder i sökverktyget Google Analytics. Syftet med behandlingen är att förbättra webbplatsernas innehåll baserat på sökningar som inte ger någon träff, men som är relevanta.

Användarmönstret för sökningar lagras i en egen databas och de lagras endast i aggregerad form. Det är bara sökordet som lagras och de kan inte kopplas till andra uppgifter om användarna, som till IP-adresserna.

1.4 Söka jobb

Vi registrerar och behandlar dina personuppgifter för rekrytering. Vill du korrigera eller radera uppgifter kan du göra detta själv genom att logga in i systemet.

1.5 Förfrågningar om tjänster

På vissa av Veidekkes webbplatser kan man skicka in formulär med förfrågningar om tjänster, t.ex. asfaltsläggning. Här behandlas kontaktuppgifter och en kort beskrivning ges av den önskade tjänsten. Den här informationen går in i Veidekkes e-postsystem och behandlas (se avsnitt 2 E-post och telefon).

2 E-post och telefon

Veidekke använder e-post och telefon i det dagliga arbetet.

Relevanta uppgifter som framgår av telefonsamtal och e-postkorrespondens registreras och behandlas endast för det syfte de samlas in för.

Veidekkes medarbetare använder också e-post i normal dialog med interna och externa kontakter. Var och en ansvarar för att radera meddelanden som inte längre är aktuella och för att som minst varje år granska och radera onödigt innehåll i e -postinkorgen. När någon slutar raderas e-postkontot, men vissa relevanta e-postmeddelanden kommer normalt att vidarebefordras till kollegor.

Känsliga personuppgifter ska inte skickas med e-post.

Vi ber dig observera att vanlig e-post är okrypterad. Därför uppmanar vi dig att inte skicka sekretessbelagda, känsliga eller andra konfidentiella uppgifter via e -post.

3 Sociala medier

3.1 Facebook

Veidekke har flera Facebook-sidor som de olika bolagen är ansvariga för. Veidekke använder Facebook-sidorna för att kunna kommunicera med potentiella kunder och för att intresserade parter ska kunna inhämta användbar information om Veidekke och få svar på eventuella frågor. Jobbannonser läggs också ut och besökarna har möjlighet att ställa frågor om dem. Lägg inte ut känsliga uppgifter om dig själv eller personuppgifter om andra. Veidekke granskar alla kommentarer och raderar olämpliga inlägg.

3.2 Instagram

Veidekke har flera Instagram-konton som de olika bolagen är ansvariga för. Veidekke använder kontona för marknadsföring och kommunikation med potentiella kunder, medarbetare och samarbetspartners. Lägg inte ut känsliga uppgifter om dig själv eller personuppgifter om andra. Veidekke granskar alla kommentarer och raderar olämpliga inlägg.

3.3 LinkedIn

Veidekke i Sverige har en LinkedIn-sida. Den används för att kunna kommunicera med potentiella medarbetare och för att intresserade parter ska kunna inhämta användbar information om Veidekke och få svar på eventuella frågor. Jobbannonser läggs också ut och besökarna har möjlighet att ställa frågor om dem. Lägg inte ut känsliga uppgifter om dig själv eller personuppgifter om andra. Veidekke granskar alla kommentarer och raderar olämpliga inlägg.

3.4 Twitter

Veidekke i Sverige har ett Twitter-konto. Veidekke använder kontot för marknadsföring och kommunikation med potentiella kunder, medarbetare och samarbetspartners. Lägg inte ut känsliga uppgifter om dig själv eller personuppgifter om andra. Veidekke granskar alla kommentarer och raderar olämpliga inlägg.

4 Lista över besökare

Veidekke sparar listor över besökare på kontor och byggarbetsplatser.

Syftet med att samla in de här uppgifterna är att få en översikt över vem som är fysiskt närvarande. Det görs för att uppfylla kraven på åtkomstkontroll och skydda informationssäkerheten (+ eventuella krav på brandsäkerhet, HMS etc). Uppgifterna kommer att raderas när informationen inte längre behövs.

5 Rättigheter

Alla som frågar har rätt till grundläggande information om behandling av personuppgifter inom ett företag.

Veidekke har lämnat denna information här och kommer att hänvisa till den vid eventuella förfrågningar. De som är registrerade i något av Veidekkes system har rätt till insyn i de egna personuppgifterna. De har också rätt att begära att felaktiga och ofullständiga uppgifter eller uppgifter Veidekke inte har rätt att behandla raderas eller kompletteras. Krav från den registrerade ska besvaras kostnadsfritt och senast inom 30 dagar. Den registrerade kan vid frågor kontakta Veidekkes oberoende personuppgiftsombud och eventuellt kontakta Datainspektionen direkt om man så vill.

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke kan det när som helst dras tillbaka. Det påverkar inte den behandling som har skett innan samtycket dragits tillbaka.

Dataskyddsombud för Veidekke i Sverige

dataskyddsombudet@veidekke.se