För leverantörer

För leverantörer

Välkommen till Veidekke!
För oss är leverantörerna viktiga och en av våra pelare i Veidekke-huset. Vi jobbar hela tiden på att utveckla relationerna och vårt sätt att arbeta för att ge leverantörer, kunder och Veidekke bäst värde.

Tillsammans med er förverkligar vi våra kunders önskemål och krav.

Här hittar ni information gällande er som leverantöroch vilka grundläggande krav vi på Veidekke ställer på er.

Kontaktpersoner