Fakturainformation

Veidekke strävar efter ett effektivt och snabbt betalningsflöde där våra leverantörer får betalt enligt överenskommelse. För att uppnå detta finns vissa riktlinjer att följa vilket beskrivs i underliggande texter.

Informationen här gäller följande bolag inom Veidekke koncernen:

 • Veidekke Entreprenad AB
 • Veidekke Sverige AB
 • Veidekke Industri AB
 • Veidekke Grundläggning AB
 • Veitech AB
 • Construction Supply Logistics (CSL) AB

 

 

Du kommer i kontakt med leverantörsavdelningen på leverantor@veidekke.se, alternativt per telefon 046-199410

 

Här hittar du fakturaadresser och faktureringsinformation till Nordr (tidigare Veidekke Eiendom) och dess underliggande bolag.

 

För övriga bolag inom koncernen hänvisas till respektive företags hemsida.

 

 

Det är viktigt att de fakturor som skickas till Veidekke innehåller den information vi efterfrågar. Om inget annat anges gäller följande:

 • Uppgift om F-skatt.
 • En faktura kan bara innehålla ett projektnummer.
 • Fakturor med både omvänd moms och momssats kan inte hanteras, utan måste delas och skickas som separata fakturor.
 • Veidekke betalar på 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd. Läs mer på skatteverket.se
 • Fakturan ska märkas enligt Veidekkes krav för att anses vara korrekt, se mer längre ner under avsnittet Så här märker du din faktura.
 • För att säkerställa korrekt betalningsinformation, ser Veidekke helst att våra leverantörer har bankgiro.

 

Det finns flera olika sätt att fakturera Veidekke. Nedan har vi listat vilka sätt Veidekke kan ta emot era fakturor på:

Elektronisk fakturahantering - E-faktura - för dig som ska fakturera Veidekke Entreprenad AB

Direktanslutning för dig med ett större fakturaflöde samt ett affärssystem som möjliggör elektronisk fakturahantering sker genom att du via vår samarbetspartner InExchange skickar en förfrågan till  Veidekke Entreprenad AB.

Skickar du ett fåtal fakturor per år, kan du på InExchange Web enkelt  registrera dina fakturor kostnadsfritt. Du registrerar dig på www.inexchange.se, loggar in på InExchange Web och registrerar sedan dina fakturor där.

Veidekke Entreprenad AB har GLN nummer 7365565086580. Fakturan  skickas i SVEFAKT format. Veidekke har inbyggda kontroller vid mottagande av E-faktura, se vidare längre ner under Så här märker du din faktura.

Vid frågor om anslutning, kontakta InExchange på 0500-44 63 60. Observera att det i dagsläget endast är Veidekke Entreprenad AB som tar emot E-fakturor.

E-post

Du kan skicka dina fakturor i pdf till leverantor@veidekke.se. Både faktura och ev bilagor ska finnas i samma pdf. Det går att bifoga flera pdf i ett mail förutsatt att det ligger en hel faktura med tillhörande bilagor i varje fil.

Post

Under korrekt företagsnamn kan fakturor även skickas med post till:

Företagsnamn

Box: 1015

221 04 Lund

Veidekke arbetar aktivt med att minska antalet fakturor via post, för att i förlängningen gå ifrån det helt.

 

Veidekke ställer krav på märkning, samt att skatteverkets regler följes.

Fakturor som inte uppfyller dessa krav returneras till leverantören.

Företagsnamn

Fakturan ska vara adresserad till korrekt företagsnamn (se längre ned under Företagsuppgifter).

Kodsträng

Fakturan måste minst vara märkt med giltigt projektnummer. Din kontakt på Veidekke kan även ställa krav på kompletterande märkning, tex konto och/eller aktivitet.

Referensperson

Ange gärna för- och efternamn på din Veidekkekontakt.

Omvänd moms vid byggtjänster och avgifter

Fakturor som omfattas av omvänd moms måste ha texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”. Det specifika Veidekke bolagets VAT nummer måste också anges. Läs mer om omvänd byggmoms på skatteverket.se

 

Veidekke har bolagsspecifika krav på märkning (se ovan på avsnitt Så här märker du din faktura), samt att Skatteverkets regler ska uppfyllas.

Saknas något av detta, returneras fakturan för komplettering. Fakturan skickas tillbaka via post med ett följebrev, som beskriver vad som behöver justeras på fakturan. Återsänd faktura åsätts med nytt förfallodatum.

Behöver du hjälp med att få fram korrekta uppgifter till din faktura enligt följebrevet, kontakta din beställare på Veidekke.

 

Klicka nedan för företags- och bankuppgifter för respektive bolag:

Fakturaadress

Organisationsnr

Box 1015, 221 04 Lund

556508-6583

VAT-nr

Bankgiro

SE556508658301

233-3300

IBAN

BIC

SE2291900000091951045000

DNBASESXXXX

GLN för efaktura

Hemsida

7365565086580

www.veidekke.se

Omfattas av byggmoms

 

JA

 

Fakturaadress

Organisationsnr

Box 1015, 221 04 Lund

556275-3763

VAT-nr

Bankgiro

SE556275376301

182-9811

IBAN

BIC

SE0291900000091950597026

DNBASESXXXX

GLN för efaktura

Hemsida

Ej aktuellt

www.veidekke.se

Omfattas av byggmoms

 

NEJ

 

Fakturaadress

Organisationsnr

Box 1015, 221 04 Lund

556513-9408

VAT-nr

Bankgiro

SE556513940801

5256-6403

IBAN

BIC

SE2691900000091950603093

DNBASESXXXX

GLN för efaktura

Hemsida

Ej aktuellt

www.veidekke.se

Omfattas av byggmoms

 

JA

 

Fakturaadress

Organisationsnr

Box 1015, 221 04 Lund

559065-3274

VAT-nr

Bankgiro

SE559065327401

5137-1888

IBAN

BIC

SE8591900000091954221004

DNBASESXXXX

GLN för efaktura

Hemsida

Ej aktuellt

www.veitech.se

Omfattas av byggmoms

 

JA

 

Fakturaadress

Organisationsnr

Västra Tullgatan 51, 824 30 Hudiksvall

556541-2631

VAT-nr

Bankgiro

SE556541263101

103-7357

IBAN

BIC

SE9291900000091952600008

DNBASESXXXX

GLN för efaktura

Hemsida

Ej aktuellt

www.brinkab.se

Omfattas av byggmoms

 

JA

 

Fakturaadress

Organisationsnr

Fridhemsgatan 17, 733 39 Sala

556972-1474

VAT-nr

Bankgiro

SE556972147401

556-9959

IBAN

BIC

SE4860000000000820253308

HANDSESS

GLN för efaktura

Hemsida

Ej aktuellt

www.vprefab.se

Omfattas av byggmoms

 

NEJ

 

Fakturaadress

Organisationsnr

Box 19111, 104 32 Stockholm

556862-9959

VAT-nr

Bankgiro

SE556862995901

790-7702

IBAN

BIC

 

 

GLN för efaktura

Hemsida

Ej aktuellt

www.exengo.se

Omfattas av byggmoms

 

NEJ

 

Fakturaadress

Organisationsnr

Bolestad 4800, 264 94 Klippan

556655-1338

VAT-nr

Bankgiro

SE556655133801

5733-4591

IBAN

BIC

SE6895000099602615439276

NDEASESS

GLN för efaktura

Hemsida

Ej aktuellt

www.sydbelaggningar.se

Omfattas av byggmoms

 

JA

 

Fakturaadress

Organisationsnr

Krossvägen 6, 973 45 Luleå

556704-3046

VAT-nr

Bankgiro

SE556704304601

5963-2190

IBAN

BIC

SE1391900000091954293013

DNBASESXXXX

GLN för efaktura

Hemsida

Ej aktuellt

www.bebeab.se

Omfattas av byggmoms

 

JA

 

Fakturaadress

Organisationsnr

Box 1015, 221 04 Lund

556853-7947

VAT-nr

Bankgiro

SE556853794701

775-9129

IBAN

BIC

SE8891900000091954555018

DNBASESXXXX

GLN för efaktura

Hemsida

Ej aktuellt

www.veidekke.se

Omfattas av byggmoms

 

JA

 

Fakturaadress

Organisationsnr

Bifrostgatan 42, 431 44 Mölndal

556775-8460

VAT-nr

Bankgiro

SE5567758460

386-3107

IBAN

BIC

SE1191900000091955426009

DNBASESXXXX

GLN för efaktura

Hemsida

Ej aktuellt

www.bragroup.se

Omfattas av byggmoms

 

NEJ

 

Fakturaadress

Organisationsnr

Box 19513, 104 32 Stockholm

556066-3196

VAT-nr

Bankgiro

SE556066319601

945-8092

IBAN

BIC

SE0391900000091953200003

DNBASESXXXX

GLN för efaktura

Hemsida

Ej aktuellt

www.arcona.se

Omfattas av byggmoms

 

JA

 

Fakturaadress

Organisationsnr

Box 4020, 102 61 Stockholm

556278-6946

VAT-nr

Bankgiro

SE556278694601

5442-1284

IBAN

BIC

SE3960000000000411281488

HANDSESS

GLN för efaktura

Hemsida

7365562786940

www.bsk.se

Omfattas av byggmoms

 

NEJ

 

Fakturaadress

Organisationsnr

Box 1015, 221 04 Lund

556870-3846

VAT-nr

Bankgiro

SE556870384601

5103-6358

IBAN

BIC

SE4891900000091954143003

DNBASESXXXX

GLN för efaktura

Hemsida

Ej aktuellt

cslogistics.se

Omfattas av byggmoms

 

NEJ