Leverantör till Veidekke

Avtalsleverantör

För att kunna erbjuda våra kunder kostnadseffektiva tjänster och produkter arbetar vi på Veidekke med att samla våra inköpsvolymer i koncernövergripande avtal inom kategorier, som t.ex. byggvaror, järnhandel, armering betong m.m.

Vill du bli avtalsleverantör? Kontakta en av våra inköpschefer (se nedan).

Projektleverantör

Materialleveranser samt underentreprenader där vi ej har koncerngemensamma avtal upphandlas i våra projekt av inköpare eller entreprenadingenjörer med inköpsdelegering.

Vill du bli projektleverantör kan du skicka din intresseanmälan till inkop@veidekke.se

Leverantörsbedömning

Alla företag som har för avsikt att bli underentreprenör till Veidekke måste bli godkända enligt Veidekkes system för leverantörsbedömning. Leverantörsbedömningen innehåller följande:

  • Etikkontroll - Etikavtal signeras av leverantör innan köp.
  • Ekonomisk kontroll görs för att se hur ekonomin ser ut för aktuell leverantör över tid och just nu.
  • Kontroll att leverantören har kollektivavtal. (Uppfyllda krav enligt UE 2015)

ID06 på arbetsplatsen

Alla som vistas på någon av Veidekkes arbetsplatser ska bära sitt ID06-kort synligt.

Läs mer om ID06 på: ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning

Vill du prata med oss om detta?

Håkan Ericsson

Inköpschef, Veidekke Bygg , Solna

hakan.ericsson@veidekke.se

Vill du prata med oss om detta?

Niklas Karlsson

Inköpschef, Veidekke Anläggning , Solna

niklas.karlsson@veidekke.se