Hållbarhet & socialt ansvar

Hållbarhet & socialt ansvar

Veidekke vill bidra till en hållbar utveckling genom ett proaktivt och långsiktigt förbättringsarbete inom hållbarhetsområdet. Det är en viktig del av vårt samhällsansvar och våra grundläggande värderingar. Därför har Veidekke anslutit sig till FN:s 17 hållbarhetsmål och baserat på sin väsentlighetsanalys prioriterat fem områden: god utbildning för alla, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, bekämpa klimatförändringarna och fredliga och inkluderande samhällen.