Säkerhet (HMS)

För att arbeta på Veidekke behöver du genomgå en obligatorisk säkerhetsutbildning som ger grundläggande kunskap i hur man arbetar och agerar på våra arbetsplatser.

Bry dig - säg ifrån!
Bry dig - säg ifrån!
Skyddsombud - En viktig resurs
Skyddsombud - En viktig resurs
De goda exemplen
De goda exemplen

Här hittar du den obligatoriska säkerhetsutbildningen.

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om HMS och vår säkerhetsutbildning.

En genomsnittlig dag arbetar Veidekkes medarbetare och underentreprenörer på mer än 500 olika projekt i Skandinavien. Varje dag skadas tre personer på någon av dessa arbetsplatser. Det är en jämförelsevis låg olycksstatistik och Veidekke räknas som ett av de ledande byggföretagen vad gäller säkerhet i Skandinavien. Det är resultatet av en flerårig, stor satsning på Hälsa, arbetsMiljö & Säkerhet (HMS) vars betydelse likställs med våra ekonomiska mål. Veidekke strävar efter ständiga förbättringar och målet är noll skador och fler goda arbetsår för alla.