Veidekkes HMS-vecka

HMS-veckan är Veidekkes absolut största arrangemang alla kategorier och syftar till att alla som jobbar i och för Veidekke under veckan skall ha ett extraordinärt fokus på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Genom att sätta strålkastarna på säkerhet en vecka varje år, har vi ökat säkerhetsmedvetandet i hela koncernen. På alla arbetsplatser, hos alla medarbetare, varje dag på året.

Bry dig - säg ifrån!
Bry dig - säg ifrån!

HMS-Veckan 2019, 20 maj - 24 maj

I år ska samtliga projekt/kontor avsätta minst 15 minuter varje dag till HMS-aktiviteter, där alla på arbetsplatsen är involverade.

Genom att sätta strålkastarna på säkerhet en vecka varje år, har vi ökat säkerhetsmedvetandet i hela koncernen. På alla arbetsplatser, hos alla medarbetare, varje dag på året.

Huvudtemat är fortsatt «Bry dig, säg ifrån» fast i år med tyngdpunkt SOS-samtalet (samtal om säkerhet). Genom att ha detta samtal med varandra blir vi mer fokuserade på säkerheten i varje arbetsaktivitet och vad vi kan göra för att bli ännu säkrare.

1977912052HMS-veckan 2019.jpg

På tisdagen den 21 maj har vi ett "Kollektivt säkerhetsstopp" mellan 12.00-12.30. Under säkerhetsstoppet tar vi del av den viktigaste kunskapen som har framkommit i granskningsrapporterna som är genomförda efter dödsolyckorna i Gällivare (20.11.18) och i Strömstad (13.12.18) för att säkerställa att de aldrig sker igen.