Bostadsutveckling

Bostadsutveckling

Vår verksamhet innefattar hela processen inom bostadsutveckling: från idé, mark- och fastighetsförvärv, planprocess och projektering till försäljning, produktion, inflyttning och eftermarknad.

Dela på sociala medier

Den yttersta målsättningen med vår verksamhet är att förverkliga bostadsdrömmar genom att skapa områden och klimatkloka boendemiljöer där människor vill leva. Idag och i framtiden.

Vår förmåga att framgångsrikt driva komplexa bostadsprojekt från första idé till färdig bostadsdröm kräver självklart en stor dos kompetens, men också en genuin tro på involvering och lyhördhet.

Vår process, från idé till färdig bostadsdröm

Vår process, från idé till färdig bostadsdröm.

Varje bostadsprojekt har sina unika intressenter som på ett eller annat sätt påverkas av, eller önskar påverka, projektet. Genom tät dialog, fokus på samverkan och med stort engagemang lyckas vi skapa framgångsrika projekt för: slutkunder, samarbetspartners, leverantörer, intressenter – och för oss.

Att bygga för en hållbar framtid

Vi värnar om miljön för dagens och framtida generationer. Därför ställer vi höga krav på oss själva och vår byggprocess, från materialval och energiförbrukning under byggnationen, till inomhusmiljön i den färdiga bostaden.

Vi har bestämt oss för att göra vårt yttersta för att de som köper en bostad av oss ska känna sig trygga i att vi valt material och lösningar, med omtanke om hälsa, hållbarhet och klimatpåverkan. Vi var den första bostadsutvecklaren i Norden att få en flerfamiljsbostad svanenmärkt – något vi är väldigt stolta över. Idag är alla våra flerbostadshus som produceras i egen regi svanenmärkta.

Vill du prata med oss om detta?

Mårten Othérus

Regionchef, Bostad Region Mälardalen , Solna

T: +46 70 260 01 35

marten.otherus@veidekke.se

Vill du prata med oss om detta?

Charlotta Nilsén

Regionchef, Bostad Region SydVäst , Lund

T: +46 70 600 30 87

charlotta.nilsen@veidekke.se