Geodesi

Geodesi

Våra mätningstekniker är länken mellan platsledningen och yrkesarbetarna. Men hjälp av totalstationer, GPS och maskinstyrning överförs ritningen till jordens yta för såväl broar, tunnlar, hus eller VA-system till ett exploateringsområde.

Dela på sociala medier

Vi gör de inmätningar och beräkningar som krävs för att ta reda på de ekonomiska förutsättningarna och säkerställer byggnoggrannheterna. Våra tekniska resurser och kompetenta mätningstekniker skapar just sådana förutsättningar.

Framtiden inom geodesi

I Veidekke, inte minst med underavdelningen Veidekke Geodesi, har framtidens tänk redan startats. Strategier och handlingsplaner utarbetas för framtiden och olika grupper av medarbetare deltar aktivt i olika utvärderingar av system rörande, exempelvis:

  • Byggnadsinformationsmodellering (BIM)
  • Anläggningsinformationsmodellering (AIM)
  • Virtual Design and Construction, (VDC)
  • 4D
  • Effektivare maskinstyrning

Vill du prata med oss om detta?

Johan Korsvik

Arbetschef Geodesi, Veidekke Anläggning , Solna

T: +46 702 00 06 32

johan.korsvik@veidekke.se