HMS

HMS

Ingen ska behöva vara med om en olycka på sitt arbete. För oss är det en självklarhet att göra allt vi kan för att skapa säkra arbetsplatser. Därför är arbetet med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) ständigt i fokus på Veidekke. Vi utbildar, påminner och riskbedömer så att alla ska få komma hem hela och friska.

Dela på sociala medier
Bry dig - säg ifrån!
Bry dig - säg ifrån!

 

En genomsnittlig dag arbetar Veidekkes medarbetare och underleverantörer på mer än 500 olika projekt runt om i Skandinavien. Målet är noll allvarliga skador på arbetsplatserna och en årlig reduktion av alla skador med 20 procent. Det ska Veidekke klara med sitt omfattande HMS-arbete.

03072015 henander0413.png 

God produktion är säker produktion

– På Veidekke strävar vi mot att ha ett ledarskap med rätt attityd som har människors liv och hälsa som högsta prio. Det är en förutsättning för att kunna skapa säkra och trivsamma arbetsplatser, säger Kathrine Larsson Andrén, HMS-chef för affärs-området Anläggning.

Bry dig, säg ifrån

För andra året i rad hade den koncerngemensamma HMS-veckan 2017 temat ”bry dig, säg ifrån”. En otroligt viktig vecka som hjälper och påminner medarbetarna om ansvaret för sin egen och andras säkerhet och hälsa.

yx855qv3n1qc7ot6whze.png

– För att inte få en norm där någon ser fel men håller tyst om det, jobbar vi målinriktat med att skapa en öppenhet där det alltid är okej att säga ifrån, säger Kathrine.

Vi människor är sociala varelser som gärna vill följa det som de andra i gruppen gör. Det finns en tradition inom bygg och anläggning att man ska tåla en smäll och vara stark. Men vi på Veidekke vill istället skapa en kultur där hela gruppen bryr sig om varandra och förstår varför och hur man säger ifrån.

Skapa en öppenhet där det alltid är okej att säga ifrån

– Egentligen är det enkelt, kliver någon innanför en avspärrning förväntas vi säga stopp. Men vi blir ibland blinda för riskerna och vill dessutom vara lojala, snabbfotade och inte störa produktionen. Då är det avgörande att någon arbetskamrat, ledare eller besökare känner att här är det okej att bry sig och säga ifrån för att förhindra en olycka eller skada, säger Kathrine.

HMS hela året

Årshjulet är en plan som kartlägger hela HMS-arbetet och vad som ligger i fokus månad för månad. Det är Veidekkes sätt att visualisera sitt systematiska arbetsmiljöarbete och underlätta samtal om säkerhet i projekten. Som ett exempel hade Veidekke under maj och juni fokus på social arbetsmiljö och machokultur.

Ett körkort för säkerhet

Grunden för det bästa HMS-arbetet är kunskap, både om rätt attityder, beteenden och om ny teknik och utveckling av arbetsmetoder. Inom Veidekke finns det så kallade säkerhetskörkortet, en obligatorisk säkerhetsutbildning som alla på Veidekkes arbetsplatser måste genomföra. Från 2020 kommer samma krav finnas i hela branschen och utbildningen kommer att vara branschgemensam.

_22A3560.png 

Här hittar du vår obligatoriska säkerhetsutbildning för alla som jobbar på våra byggarbetsplatser.

Samverkan

För att förebygga arbetsplatsolyckor är Veidekke en av de aktörer som varit med och startat organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, som står bakom uppmaningen Håll Nollan. Med byggbranschen menas inte bara byggföretag utan alla företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt. Visionen för Håll Nollan är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Vill du prata med oss om detta?

Kathrine Larsson Andrén

Central HMS-ledare Veidekke Anläggning , Solna

T: +46 703 55 89 30

kathrine.l.andren@veidekke.se

Vill du prata med oss om detta?

Helena Karlsson

HR-chef Veidekke Sverige , Solna

T: +46 730637365

helena.karlsson@veidekke.se