Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS)

Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS)

Ingen ska behöva vara med om en olycka på sitt arbete. För oss är det en självklarhet att göra allt vi kan för att skapa säkra arbetsplatser. Därför är arbetet med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) ständigt i fokus på Veidekke. Vi utbildar, påminner och riskbedömer så att alla ska få komma hem hela och friska.

Dela på sociala medier
Bry dig - säg ifrån!
Bry dig - säg ifrån!

 

En genomsnittlig dag arbetar Veidekkes medarbetare och underleverantörer på mer än 500 olika projekt runt om i Skandinavien. Målet är noll allvarliga skador på arbetsplatserna och en årlig reduktion av alla skador med 20 procent. Det ska Veidekke klara med sitt omfattande HMS-arbete.

03072015 henander0413.png 

Lika viktigt som våra ekonomiska mål

På Veidekke är HMS lika viktigt som våra ekonomiska mål. Varje möte på ledande nivå börjar med en grundlig genomgång av dessa frågor. Vi följer upp varje incident, varje skada och analyserar orsaken till den. Vi lämnar ingen händelse utan åtgärd. Vi är alltid beredda att vidta åtgärder, oavsett ekonomiska konsekvenser

Bry dig, säg ifrån

För att inte få en norm där någon ser fel men håller tyst om det, jobbar vi målinriktat med att skapa en öppenhet där det alltid är okej att säga ifrån.

Vi människor är sociala varelser som gärna vill följa det som de andra i gruppen gör. Det finns en tradition inom bygg och anläggning att man ska tåla en smäll och vara stark. Men vi på Veidekke vill istället skapa en kultur där hela gruppen bryr sig om varandra och förstår varför och hur man säger ifrån.

Egentligen är det enkelt, kliver någon innanför en avspärrning förväntas vi säga stopp. Men vi blir ibland blinda för riskerna och vill dessutom vara lojala, snabbfotade och inte störa produktionen. Då är det avgörande att någon arbetskamrat, ledare eller besökare känner att här är det okej att bry sig och säga ifrån för att förhindra en olycka eller skada.

Byggbranschens säkerhetsutbildning för samarbetspartners till Veidekke

Grunden för det bästa HMS-arbetet är kunskap, både om rätt attityder, beteenden och om ny teknik och utveckling av arbetsmetoder. Den branschgemensamma säkerhetsutbildningen, Safe Construction Training (STC), är obligatorisk att genomföra för att vistas på någon av Veidekkes byggarbetsplatser.

Samverkan

För att förebygga arbetsplatsolyckor är Veidekke en av de aktörer som varit med och startat organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, som står bakom uppmaningen Håll Nollan. Med byggbranschen menas inte bara byggföretag utan alla företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt. Visionen för Håll Nollan är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.