Inköp

Inköp

Ett aktivt och kvalificerat inköpsarbete är nödvändigt eftersom inköp utgör mellan 70-80% av en normalentreprenad och påverkar därför direkt resultatet.

Dela på sociala medier

Inköpsarbetet i projekt sker i nära samråd med arbetsplatsens produktionspersonal. Under produktionsförberedelserna och vid genomförandet av projektet fastställs hur inköp och leverans av material och tjänster ska styras så att rätt vara är:

  • på rätt plats
  • i rätt tid
  • enligt angivna kvalitets- och miljökrav
  • till lägsta bedömda totalkostnad

Projektets inköp/leveranser prioriteras med avseende på respektive inköps betydelse för projektets tid och kostnad. Övergripande princip är att inköpsarbetet prioriteras enligt det faktum att ca 20% av inköpen står för ca 80% av kostnaden.

Vi skapar förutsättningar för systematiskt och effektivt inköps- och materialstyrningsarbete genom att upprätta en inköpsplan som anger vad som ska köpas och när detta ska göras samt vem som ansvarar för angivna inköpsaktiviteter. Inköpsplanen baseras på produktionstidplanen. Inköpsplanen och inköpsutvärderingen ska regelbundet gås igenom med produktionspersonal med tanke på prioriterade inköp och utfall av utförda köp.

 

Är du intresserad av att arbeta som inköpare i Veidekke? Kontakta en av våra inköpschefer nedan.

Vill du prata med oss om detta?

Niklas Karlsson

Inköpschef, Veidekke Anläggning , Solna

niklas.karlsson@veidekke.se

Vill du prata med oss om detta?

Marie-Louise Lorsell

Inköpschef, Veidekke Bygg , Solna

marie-louise.lorsell@veidekke.se