Involverande Planering

Involverande Planering

Involverande Planering handlar om att skapa ett kostnadseffektivt och säkert byggande. Det handlar om att engagera alla i projektet, och på så sätt ta tillvara på all den kunskap och de idéer som finns hos medarbetarna, leverantörer och kunder.

Dela på sociala medier

I Involverande Planering har vi fokus på Teamet för att öka engagemang och delaktighet. Det tar sin utgångspunkt från ett coachande ledarskap och teamkänsla, där vikten av att sätta gemensamma mål är avgörande.

Involverande planering är i grunden uppbyggt kring en planeringsmetodik inspirerat av välkända Lean-koncept, där planeringen genomförs i fyra planeringshorisonter, förankras med de som ska utföra aktiviteterna och kontinuerligt följs upp.

Det handlar om ETT enhetligt arbetssätt från idé till färdigt projekt!

Vårt Involverande arbetssätt skapar rätt förutsättningar för ökad kontroll och styrning av produktionen, genom att alla aktörer i projektet vet vilka aktiviteter som ska utföras och får vara med och påverka, främjas samordningen i projektet. Det handlar om att alla ska få chansen att påverka sin egen arbetssituation, vilket leder till ett ökat engagemang och ansvarstagande.

Produktionsplanering.jpg

Uppdelning av planeringen i olika tidshorisonter

Arbetssättet syftar också till att uppnå bättre ordning och reda på byggarbetsplatsen. En bättre planering och samordning leder till ett jämnare arbetstempo, vilket i sin tur minskar antalet skador och olyckor. Målet med arbetssättet är inte att arbetet ska utföras snabbare, utan genomföras på ett smartare sätt med hjälp av medarbetarnas, leverantörernas och kundernas involvering.

Läs också: Årets Leanbyggare 2015

joozg7ydfsgtef0boisv.jpeg

Veidekke vann priset som Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. Läs: Veidekke vinnare av Årets Leanbyggare

Hans Hellron

Kompetensutvecklingschef, Veidekke Sverige , Solna

T: +46 724 50 38 17

hans.hellron@veidekke.se

Anna Engdahl

Komersiell chef, Veidekke Infrastruktur , Solna

T: +46 733 55 95 14

anna.engdahl@veidekke.se