VDC

VDC

VDC – Virtual Design and Construction - är ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion. VDC fokuserar på hela arbetsprocessen, vilket inkluderar organisationens arbete och metoder för korta och effektiva beslutsvägar.

Dela på sociala medier
Veidekke och VDC
Veidekke och VDC


VDC mer än bara en BIM-modell, det handlar om att få med organisation, process och mättal (metrics) för att få något som verkligen tillför värde till kunden – ett effektivare sätt att bygga helt enkelt.

VDC.jpg

De fyra beståndsdelarna inom VDC

För att designprocessen ska fungera så effektivt som möjligt består projekteringen i VDC av arbetsmöten/projekteringsmöten enligt en specifik metodik som kallas ”Integrated Concurrent Engineering” (ICE, svensk översättning - integrerat och samtidigt pågående ingenjörsarbete). Arbetssättet är hämtat från NASA som under flera år tillämpat ICE för att kunna projektera rymdfarkoster snabbare, billigare och bättre. Därefter har Stanford University vidareutvecklat konceptet för byggbranschen. ICE ser kanske lite rörigt ut vid första anblicken. Ett rum fullt med arbetande arkitekter, tekniska konsulter och beställare. Oftast är det minst två presentationer som pågår samtidigt och flera samtida samtal och diskussioner.

ICE är en central del i VDC-konceptet och innebär bl a att vi skapar ett rum/forum, där vi tillsammans sitter och projekterar huset. Istället för ett kort möte, där alla sedan går tillbaka till sina respektive kontor, sitter vi hela dagar tillsammans och ritar/projekterar huset. Det handlar om arbetsmöten där vi avsevärt förkortar tiden mellan fråga och svar. Något som i vanliga fall kan ta veckor att får svar på kan istället ta några få minuter. Från dag ett bygger gruppen projektet tillsammans vilket, precis som för NASA, leder till en snabbare, bättre och kostnadseffektivare processer.

Läs också: Årets Leanbyggare 2015

joozg7ydfsgtef0boisv.jpeg

Veidekke vann priset som Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. Läs: Veidekke vinnare av Årets Leanbyggare

Vill du prata med oss om detta?

Joakim Örn

VDC-ansvarig, Veidekke Bygg

T: +46 702 80 38 43

joakim.orn@veidekke.se

Vill du prata med oss om detta?

Markus Tunlid

VDC-ansvarig, Veidekke Anläggning

T: +46 709 38 74 80

markus.tunlid@veidekke.se