VDC

VDC

I Virtual Design and Construction (VDC) är det digitala arbetssättet i fokus. Man jobbar i virtuella modeller (BIM) och visualisering med smarta verktyg. I VDC ingår även att man arbetar tydligt med att sätta och följa upp kvantifierbara mål med mätetal, samt mötesteknik som avsevärt förkortar tid till svar och beslut i hela byggprocessen.

Dela på sociala medier
Veidekke och VDC
Veidekke och VDC

VDC mer än virtuella modeller

VDC handlar om att använda teknik och digitala verktyg för att tillsammans ta fram, utveckla och arbeta efter processer som hjälper oss att nå våra egna och framför allt kundens mål.

VDC-framework.png De olika delarna i VDC, metrics ligger som ett moln och genomsyrar hela arbetssättet i alla dess delar och involvering som är ett av Veidekkes viktigaste arbetssätt går som en röd tråd genom hela VDC-processen.

VDC - ett effektivare och involverande sätt att bygga

Genom att bryta ner kundens mål i projektmål, delmål och sen identifierar aktiviteter som gör att vi faktiskt når upp till våra mål, så kallade kontrollerbara faktorer, säkerställer vi att vi arbetar systematiskt åt samma håll i projekten.

För att se till att vi gör rätt och utvärderar det vi gör så är alla mål och kontrollerbara faktorer kvantitativa. Det vill säga vi kan mäta och följa upp allt vi gör, vilket bidrar till att vi får en transparent och effektiv byggprocess där vi kontinuerligt visualiserar våra mål för att få en gemensam förståelse för projekten.

ICE – ett arbetssätt framtaget av NASA

När vi projekterar använder vi inom VDC ett arbetssätt som kallas för ICE - Integrated Concurrent Engineering det betyder att våra arbetsmöten ser lite annorlunda ut än på många andra företag.

ICE, som har tagits fram av NASA, är att vi skippar alla korta ineffektiva möten under veckans gång och istället samlokaliserar alla aktörer och sitter och projekterar hela dagar tillsammans. Det vill säga att arkitekter, konsulter, entreprenörer, beställare, leverantörer och så vidare alla jobbar på samma ställe. Resultatet blir att vi avsevärt kortar ner tiden mellan fråga och svar samt att vi lättare kan förstå varandras utmaningar, till exempel genom att visualisera problem med hjälp av BIM, smarta skärmar, BI dashboards och VR-glasögon.

Vill du prata med oss om detta?

Emil Björk

VDC-ansvarig, Veidekke Entreprenad

T: +46 728 88 02 22

emil.bjork@veidekke.se