VDC

VDC

VDC – Virtual Design and Construction - är ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion. VDC har fokus på hela arbetsprocessen och inkluderar organisationens arbete samt metoder för korta och effektiva beslutsvägar.

Dela på sociala medier
Veidekke och VDC
Veidekke och VDC

 

VDC mer än bara BIM! Det handlar om att använda tekniken smart och att tillsammans sätta upp effektiva processer som stöttar projektets mål för att i slutet skapa något som verkligen tillför värde för kunden – ett effektivare sätt att bygga helt enkelt!

vdc.jpg

För att optimera projekteringar används inom VDC arbetsmöten enligt en specifik metodik som kallas ICE - Integrated Concurrent Engineering. Arbetssättet är hämtat från NASA som under flera år tillämpat ICE för att kunna projektera rymdfarkoster snabbare, billigare och bättre. Därefter har Stanford University vidareutvecklat konceptet för byggbranschen.

Ett arbetsmöte med ICE-metodik ser kanske lite rörigt ut vid första anblicken. Ett rum fullt med arbetande arkitekter, konsulter, entreprenörer, beställare osv. Oftast är det minst två presentationer som pågår samtidigt och flera samtida samtal eller diskussioner. Men ICE är en central del inom VDC och innebär att vi projekterar tillsammans. Istället för att under en vecka ha flera korta möten, där alla sedan går tillbaka till sina respektive kontor, sitter vi hela dagar tillsammans och projekterar. Det handlar om arbetsmöten där vi avsevärt förkortar tiden mellan fråga och svar. Något som i vanliga fall kan ta veckor att får svar på kan istället ta några få minuter. Från dag ett bygger gruppen projektet tillsammans vilket, precis som för NASA, leder till en snabbare, bättre och kostnadseffektivare process.

Vill du prata med oss om detta?

Emil Augustsson

VDC-ansvarig, Veidekke Bygg

T: +46 728 88 02 22

emil.augustsson@veidekke.se

Vill du prata med oss om detta?

Markus Tunlid

VDC-ansvarig, Veidekke Anläggning

T: +46 709 38 74 80

markus.tunlid@veidekke.se