VeidekkeMAX

Minska kostnaden och maximera kundnyttan

Ett smartare sätt att bygga
Ett smartare sätt att bygga

Veidekke tittar på både teknik och process för att minska antalet icke värdeskapande aktiviteter vid byggnation av bostäder. Ett versionstänk har introducerats för att över tid kunna förfina och förbättra våra plattformar och på så sätt skapa mer värde för våra kunder.

Inom VeidekkeMAX har vi identifierat följande plattformar:

Teknikplattform (vad vi bygger)

I teknikplattformen ingår alla byggdelar och tekniska komponenter som utvecklats. Alla standardiserade byggdelar används sedan för att konfigurera unika hus och produkter. Utrymme för en stor arkitektonisk frihet, då respektive projekt utformas separat.

Processplattform (hur vi bygger)

I processplattformen ingår Veidekkes involverande arbetssätt, där VDC (Virtual Design and Construction) och involverande planering (IP) är viktiga delar. Processplattformen handlar om hur vi går tillväga när vi bygger husen. IP och VDC blir viktiga komponenter för att skapa ett kostnadseffektivt och säkert byggande.

Verktygs- och organisationsplattform (vilka verktyg används och vilka bygger)

Ett dedikerat och stabilt team har utsetts för att över tiden förbättra och utveckla både teknik- och processplattform. Samtidigt handlar det om att rätt ITverktyg används för att få kontroll på informationsflödet från utveckling till färdigt hus. Några av de verktyg som vi använder är Vico Office, Navis Work sAutodesk Revit och Sketchup.

En ny kategori, Multihantverkare, utvecklas och samma arbetslag ska bland annat ha kompetens att utföra traditionella uppgifter såsom att montera prefabstommar, fönster dörrar etc men också montera ventilationskanaler och dra ut elkanalisation.

Genom att vi ökar kontrollen på vad vi bygger och hur vi sätter samman byggdelarna minskar vi kostnaden för fel. Med en ökad andel prefabricerade byggdelar och fokus på process minskar vi också den totala byggtiden, det vill säga vi binder kapital kortare tid. Med standardisering av gränssnitt och byggdelar ökar volymerna, vilket i sig ger inköpsfördelar.