Människan i fokus på VDC-dagen

Människan i fokus på VDC-dagen

19.12.2017 - 12:54

Under förra veckan VDC-certifierade vi 31 medarbetare, 30 medarbetare genomgick grundutbildningen och påbörjade sina certifieringsarbeten och traditionsenligt, när Martin Fischer är på besök, bjöd vi in branschen till ett VDC-seminarium på torsdag kväll.

​VDC är vårt viktigaste digitaliseringsprojekt. Vi vill öka produktiviteten. Vi vill öka konkurrenskraften för vårt företag men även för branschen i helhet.

- De tekniska lösningarna finns till stor del på plats och nu handlar det om att utbilda människan. För effektiva arbetsmetoder är ledarskapet otroligt viktigt, säger Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige.

Tillverkningsindustrin har haft en förbättrad produktivitet med 250%, men knappt någonting inom byggindustrin. Varför har det kunnat gå så? Hur finns industrin kvar? Jo, för att kundernas betalningsförmåga har ökat i samma tempo. Bl.a. för att räntan har sjunkit från 15 procent till 1,5 procent.

IMG_2816.JPG

- De senaste 30 åren har byggkostnaderna ökat betydligt mer än KPI. Men det har inte varit ett problem eftersom kundernas betalningsförmåga ökat lika mycket.  Hittills har vi inte haft stupet framför oss, men nu tror jag att det är dags att ta det industriella steget in i framtiden. Vi måste ta steget in i framtiden. Digitalisering och VDC är en väg dit.

Under modern tid har haft en oerhört stor teknisk utveckling, men människan har i grund och botten inte förändrats. Vad vår hjärna vill är att överleva. Som överlevnadsinstinkt blir vi rädda för förändring. Vi värjer oss från det främmande och det är det som har gjort att vi har överlevt. Vi har inte utvecklats på samma sätt som tekniken och vi måste inse att vi inte är lika snabba som den utvecklingen, menade Carl Brümmer, ledarskapsföreläsare, som var förste talare ut för kvällen.

IMG_2819.JPG 

För att röra oss vidare i en digital värld så måste vi utgå från vissa principer. Ett ledarskap går bl.a. ut på extremt ägarskap menade Lars-Olof Moberg, Rörelsechef på Länsförsäkringar. Vi måste fortsätta vara nyfiken. Genom en bra omvärldspaning och förmåga att lyfta visioner och pröva nya idéer kommer man långt i sitt ledarskap.

-Datadrivet ledarskap ökar innovationstakten med upp till 30 procent. Genom att arbeta med pulserande enkäter kan man få bättre förståelse för sin organisation och därmed bli tydligare i sitt ledarskap, avslutade Lars-Olof.

IMG_2828.JPG 

Många av dagens företag står inför stora utmaningar. Vasakronan arbetar i hög hastighet, med hög utvecklingstakt, många projekt och konkurrens om resurser. För att hantera dessa uppgifter så krävs det engagemang hos medarbetarna menar Magnus Tengberg, affärsområdeschef för Fastighetsutveckling på Vasakronan.

IMG_2837.JPG

Att skapa engagemang är det viktigaste i en förändring. Om man exempelvis arbetar med engagemangsskapande mål kan man få fler att sträva mot ett och samma mål, och därmed öka produktiviteten menar Magnus och visar på ett lyckat projekt tillsammans med Veidekke på projektet Älvporten i Göteborg.

IMG_2841.JPG 

Martina Policastro är student vid Handelshögskolan i Stockholm och presenterar en studie de har gjort om framtidens byggbransch. Studien har sin grund i en matris med fyra olika scenarion. Det som presenterades utgår ifrån en framtid med hög teknisk utveckling och lågt skydd för arbetsrätten. I ett sådant scenario är robotisering ett faktum.

Robotisering skulle kunna innebära en hög marknadskoncentration, kortsiktigt högre arbetslöshet, större fokus på hållbarhet, spänt politiskt läge, hög effektivitet och etiska frågor om robotars rätt i samhället.

IMG_2845.JPG 

Martina presenterade även sina förslag för hur ett företag kan verka i ett sådant scenario. Genom att exempelvis tidigt involvera facken i processen så kan man undvika missnöje bland arbetstagare över hur robotisering implementeras. Genom att byggbolag samverkar med tech-bolag så kan de få fram ny teknik tillsammans som passar byggbranschen väl.

För att vara redo för framtidens byggbransch så hävdar Martina att det är av yttersta vikt att attrahera ny talang.

- Av mina kursare på Handelshögskolan har ingen haft en tanke på att söka sig till byggindustrin. Ett stort problem för byggindustrin är helt enkelt att den har ett oerhört dåligt rykte. Vill ni attrahera ny talang så måste branschen få ett nytt ansikte utåt, fortsätter Martina.

För att attrahera ny talang menar Martina att branschen måste tydliggöra de högteknologiska och agila lösningarna de arbetar med, aktivt kommunicera det hållbarhetsarbete som görs, rikta in sig på en ung och motiverad målgrupp samt anställa och stötta kvinnor.

IMG_2859.JPG 

Många av dagens stora organisationer har byggt på en hjälte-baserad modell där man har en stor hjälte som leder och driver projekt framåt. För att byggbranschen ska kunna vara produktiv så krävs det en ny integrerad process där alla medarbetare är hjältar genom samarbete, detta menar Professor Martin Fischer, Stanford.

Enligt Fischer så måste målet för byggbranschens framtid vara att varje arbetstimme går till att bygga rätt produkt på ett säkert och produktivt sätt. Vägen dit går genom en integrerad arbetsprocess med hjälp av teknisk utveckling

I ett projekt fick ingenjörerna fram att det skulle ta dem 567 dagar och 4711 arbetsmoment att färdigställa en byggnad. De valde då att lägga in samma BIM och underliggande data i AI. Två dagar senare fick de fram en projektplan som skulle innebära att samma projekt istället kunde göras med 1440 arbetsmoment. Innovationen måste ske i alla delar av processen, fortsätter Fischer.

Tesla byggde sin Gigafactory i Nevada på bara 11 månader. Genom en integrerad process lyckades de bygga fem byggnader på över 300 000 kvm.

Utan våra eminenta medarbetare Markus Tunlid och Joakim Örn hade aldrig denna VDC-vecka blivit till en sådan succé som det blivit. Ett stort tack till er båda!

-Sedan 2009 då tolv kollegor var på Stanford University är detta sjunde gången Martin Fischer kommer till oss för att utbilda våra medarbetare i VDC. Det startade med ett par nyfikna visionärer men med närmare 250 utbildade medarbetare kan vi nu på riktigt se att det är en metodik som sprids brett i vår verksamhet, säger Markus Tunlid.

-Till vår stora glädje var intresset för VDC-dagen på KTH återigen mycket stort. Temat engagerar många i branschen vilket gör mig hoppfull inför vår kommande utveckling. Samtidigt är vi stolta att certifiera ytterligare 31 medarbetare i Stanford Universitys VDC-program, vilket är den största grupp som någonsin certifierats vid ett tillfälle. Som det företag med flest VDC-certifierade medarbetare i världen, förstärker Veidekke ytterligare sin unika position inom området, säger Joakim Örn.

Här kan du se inspelningen från VDC-dagen

Läs mer om VDC-dagen här

För mer information, vänligen kontakta:

Markus Tunlid, VDC-ansvarig Veidekke Anläggning, tel. +46 709387480

Joakim Örn, VDC-ansvarig Veidekke Bygg, tel. +46 702803843

Här kan du ta del av presentationerna: